Euro w Polsce, Pełnomocnik Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

  Zespół Roboczy do Spraw Dostosowań Prawnych

  Zespół Roboczy do Spraw Dostosowań Prawnych

  Zespół Roboczy do Spraw Dostosowań Prawnych

  Do zadań Zespołu Roboczego ds. Dostosowań Prawnych (ZRDP) należy w szczególności:

  • analizowanie obowiązujących przepisów pod względem wprowadzenia zmian niezbędnych do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską oraz przygotowanie harmonogramu wprowadzania takich zmian;
  • przedstawianie propozycji zmian w obowiązujących przepisach w zakresie związanym z wprowadzeniem euro przez Rzeczpospolitą Polską;
  • monitorowanie przebiegu procesu legislacyjnego.

  W skład Zespołu Roboczego do Spraw Dostosowań Prawnych wchodzą:

  • przewodniczący – przedstawiciel Prezesa Rządowego Centrum Legislacji;
  • wiceprzewodniczący – przedstawiciel Ministra Finansów;
  • członkowie, po jednym przedstawicielu: Ministra Administracji i Cyfryzacji, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Gospodarki, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Skarbu Państwa, Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Środowiska, Ministra Zdrowia, Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.11.2009 Data publikacji: 03.09.2012 15:57 Data ostatniej modyfikacji: 19.11.2015 16:06
  Autor: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską Osoba publikująca: Katarzyna Waćko Osoba modyfikująca: Katarzyna Waćko-Jasińska
  Rejestr zmian