Euro w Polsce, Pełnomocnik Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

  Zespół Roboczy do Spraw Makroekonomicznych

  Zespół Roboczy do Spraw Makroekonomicznych

  Zespół Roboczy do Spraw Makroekonomicznych

  Do zadań Zespołu Roboczego ds. Makroekonomicznych (ZRME) należy w szczególności:

  • monitorowanie stopnia wypełnienia kryteriów z Maastricht oraz sygnalizowanie potencjalnych ryzyk niespełnienia tych kryteriów;
  • prowadzenie analiz związanych z przygotowaniem Rzeczypospolitej Polskiej do przystąpienia i bezpiecznego uczestnictwa w systemie ERM II;
  • opracowywanie propozycji działań sprzyjających maksymalizacji korzyści i szans oraz minimalizacji kosztów i zagrożeń związanych z wprowadzeniem euro przez Rzeczpospolitą Polską.

  W skład Zespołu Roboczego do Spraw Makroekonomicznych wchodzą:

  • przewodniczący – przedstawiciel Ministra Finansów;
  • wiceprzewodniczący – przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego;
  • członkowie, po jednym przedstawicielu: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Komisji Nadzoru Finansowego.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.11.2009 Data publikacji: 03.09.2012 15:55 Data ostatniej modyfikacji: 12.08.2015 08:44
  Autor: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską Osoba publikująca: Katarzyna Waćko Osoba modyfikująca: Katarzyna Waćko-Jasińska
  Rejestr zmian