Program "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego" wraz ze zmianami

  Program "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego" wraz ze zmianami

  Program "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego" wraz ze zmianami

  Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1052, z późn. zm.), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) może udzielać we własnym imieniu i na własny rachunek poręczeń i gwarancji w ramach rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego.

  W dniu 19 maja 2009 r. Rada Ministrów przyjęła program: "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego", który wypełnia powyższą dyspozycję ustawową i umożliwia BGK prowadzenie działalności poręczeniowo-gwarancyjnej.

  Treść programu oraz jego zmiany zostały załączone poniżej.

  Program "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego" wraz ze zmianami

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.09.2012 Data publikacji: 10.09.2012 13:03 Data ostatniej modyfikacji: 24.01.2017 14:43
  Autor: Departament Gwarancji i Poręczeń Osoba publikująca: Tomasz Górecki Osoba modyfikująca: Tomasz Górecki
  Rejestr zmian