«Powrót

Procedura przyjmowania międzynarodowych standardów rachunkowości w UE

Procedura przyjmowania międzynarodowych standardów rachunkowości w UE

Procedura przyjmowania międzynarodowych standardów rachunkowości w UE

Procedura przyjmowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR), Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz ich interpretacji:

Podstawa prawna do przyjęcia MSR/MSSF do porządku prawnego Wspólnoty zawarta jest w Rozporządzeniu 1606/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości.
Poszczególne MSR/MSSF włączane są do prawa UE w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej.
Procedura przyjęcia MSR/MSSF (tzw. "endorsement procedure") obejmuje:

  1. wydanie rekomendacji ws. przyjęcia lub odrzucenia danego MSR/MSSF przez Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (European Financial Reporting Advisory Group - EFRAG) - prywatną organizację europejską doradzającą Komitetowi Regulacyjnemu ds. Rachunkowości,
  2. zaaprobowanie przyjęcia danego MSR/MSSF przez Komitet Regulacyjny ds. Rachunkowości (Accounting Regulatory Committee - ARC) działający przy Komisji Europejskiej,
  3. wyrażenie braku sprzeciwu przez Radę UE i Parlament Europejski,
  4. wydanie przez KE rozporządzenia zawierającego tekst przyjętego MSR/MSSF i opublikowanie go we wszystkich językach urzędowych UE.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 10.09.2012 Data publikacji: 10.09.2012 10:08 Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2015 15:06
Autor: Departament Rachunkowości Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń
Rejestr zmian
«Powrót