«Powrót

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

 1. Nie posiadam certyfikatu księgowego a w przyszłości chciałabym założyć biuro rachunkowe. Czy po deregulacji zawodów potrzebuję specjalnych uprawnień do prowadzenia takiej działalności?

  „Ustawa deregulacyjna" wprowadziła dereglamentację usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, co oznacza, iż czynności z tego zakresu może wykonywać każda osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw, tj. za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości, a także posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nie jest zatem wymagane posiadanie żadnych uprawnień.
   
 2. Posiadam certyfikat księgowy, czy obecnie po deregulacji jest on nadal ważny?

  Osoby posiadające certyfikaty księgowe czy też świadectwa kwalifikacyjne, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, mogą się nimi nadal posługiwać w celu potwierdzania kwalifikacji zawodowych. Wykaz osób, które uzyskały certyfikat księgowy (świadectwo kwalifikacyjne) jest zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
   
 3. Złożyłam wniosek o certyfikat księgowy przed 9 sierpnia 2014r. czy zostanie rozpatrzony?

  Ustawa deregulacyjna, w przepisach przejściowych, uwzględniła sytuację osób, które złożyły wniosek o wydanie certyfikatu księgowego przed dniem jej wejścia w życie. Wnioski takie zostaną rozpatrzone na podstawie dotychczasowych przepisów.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 10.09.2012 Data publikacji: 10.09.2012 11:48 Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2017 09:03
Autor: Departament Rachunkowości Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń
Rejestr zmian
«Powrót