«Powrót

Informacje w sprawie projektu założeń zmian do ustawy o biegłych rewidentach

Informacje w sprawie projektu założeń zmian do ustawy o biegłych rewidentach

Informacje w sprawie projektu założeń zmian do ustawy o biegłych rewidentach

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono nowy projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw. W porównaniu z pierwotną wersją projektu założeń, przedstawioną w połowie sierpnia br., nowy projekt założeń został zmieniony zgodnie z wnioskami i ustaleniami przyjętymi w toku uzgodnień oraz konsultacji społecznych, zakończonych konferencją uzgodnieniową przeprowadzoną w dniu 30 września br.

Rozwiązania przedstawione w projekcie założeń mają na celu transpozycję do krajowego porządku prawnego postanowień dyrektywy 2004/56/UE zmieniającej dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz właściwe stosowanie przepisów rozporządzenia 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego.

Celem projektowanych zmian jest:

  • wzmocnienie niezależności i obiektywizmu biegłych rewidentów i firm audytorskich,
  • poprawa jakości badań ustawowych (m.in. poprzez eliminowanie konfliktu interesów pomiędzy jednostką badaną a firmą badającą) oraz
  • wzmocnienie nadzoru publicznego nad audytorami.

Proces prac nad zmianą ustawy o biegłych rewidentach można śledzić na bieżąco na stronie Rządowego Centrum Legislacji (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 13.11.2015 Data publikacji: 13.11.2015 12:19 Data ostatniej modyfikacji: 13.11.2015 14:22
Autor: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń
«Powrót