«Powrót

Nowe przepisy dot. biegłych rewidentów i firm audytorskich – wejdą w życie 21 czerwca br.

Nowe przepisy dot. biegłych rewidentów i firm audytorskich – wejdą w życie 21 czerwca br.

Nowe przepisy dot. biegłych rewidentów i firm audytorskich – wejdą w życie 21 czerwca br.

W dniu 6 czerwca 2017 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1089) ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ustawa wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu tj. w dniu 21 czerwca br. Wyjątkiem są przepisy dotyczące opłat z tytułu nadzoru, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.

Ustawa wdraża dyrektywę 2014/56/UE. Część zagadnień dotyczących badania sprawozdań finansowych JZP i działalności firm audytorskich, które przeprowadzają te badania, reguluje rozporządzenie UE nr 537/2014. Ustawa zawiera przepisy, które umożliwiają stosowanie tego rozporządzenia, a także stanowią wykonanie opcji, dla krajów członkowskich, które są w nim zawarte.

Nowe rozwiązania wzmocnią niezależność i obiektywizm biegłych rewidentów i firm audytorskich. Przyczynią się do poprawy jakości badań ustawowych oraz wzmocnienia nadzoru publicznego poprzez uniezależnienie od środowiska biegłych rewidentów. Natomiast ograniczenie przewagi konkurencyjnej dużych firm sieciowych i otwarcie możliwości wejścia na rynek innym podmiotom wpłynie na dekoncentrację rynku badań ustawowych JZP.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 07.06.2017 Data publikacji: 07.06.2017 15:36 Data ostatniej modyfikacji: 07.06.2017 15:38
Autor: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń
Rejestr zmian
«Powrót