Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej

  Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej

  Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej

  Obecne zapisy dyrektywy 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych bazują na założeniu, że ustawowe badania sprawozdań finansowych powinny być docelowo prowadzone zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu rozumianymi jako Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (MSRF), jak również zawierają delegację dla Komisji Europejskiej do przyjęcia ww. standardów pod warunkiem spełnienia przez nie określonych kryteriów.

  Ustawa z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym definiuje standardy rewizji finansowej jako MSRF ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i zakłada stosowanie krajowych standardów na podstawie przepisu przejściowego do chwili przyjęcia MSRF do prawa UE. Ponadto warto podkreślić, że już w chwili obecnej krajowe standardy odwołują się do MSRF. Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 1 Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych w punkcie 7 wyraźnie wskazuje, że w sprawach nieuregulowanych w krajowych standardach rewizji finansowej lub przy ustalaniu szczegółowej metodyki planowania i przeprowadzania badania sprawozdania finansowego lub w razie wątpliwości biegły rewident kieruje się postanowieniami MSRF.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.09.2012 Data publikacji: 10.09.2012 10:32 Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2015 12:32
  Autor: Departament Rachunkowości Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń
  Rejestr zmian