Edukacja finansowa w ramach OECD

  Edukacja finansowa w ramach OECD

  Edukacja finansowa w ramach OECD

  Zagadnienie edukacji finansowej społeczeństwa zyskuje coraz większe znaczenie na świecie, co wynika przede wszystkim z dynamicznego rozwoju rynków finansowych w ostatnich kilkunastu latach. Edukacja finansowa przynosi wiele korzyści konsumentom, społeczeństwu i gospodarce, a także jest jednym z kluczowych czynników, które sprzyjają utrzymaniu stabilności systemu finansowego. Ministerstwo Finansów, doceniając rolę edukacji finansowej społeczeństwa, bierze udział w działaniach prowadzonych na forum międzynarodowym.


  Ministerstwo Finansów jest jednym z członków międzynarodowej grupy ds. edukacji finansowej (ang. International Network on Financial Education; INFE) powołanej przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development; OECD).


  Nadrzędnym celem, działającej w ramach OECD grupy INFE, jest stworzenie międzynarodowej płaszczyzny służącej promowaniu działań na rzecz edukacji finansowej, która jest rozumiana zarówno jako edukacja, jak i świadomość, a odnosi się do produktów/usług finansowych oraz związanego z nimi ryzyka.


  Promocja edukacji finansowej ma odbywać się poprzez gromadzenie danych i tworzenie baz danych, wymianę informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk poszczególnych członków grupy, a także ich wkład we wdrażanie międzynarodowych zasad i wytycznych wypracowywanych przez OECD.


  Do celów grupy należy także identyfikacja wartościowych i skutecznych narzędzi, programów i inicjatyw w zakresie edukacji finansowej, a także jej promocja poprzez publikacje oraz współpracę z innymi międzynarodowymi organizacjami, instytucjami, forami itd.

  Powiązane linki

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 19.09.2012 Data publikacji: 19.09.2012 14:03 Data ostatniej modyfikacji: 01.07.2016 16:56
  Autor: Departament Rozwoju Rynku Finansowego Osoba publikująca: Anna Zaborska Osoba modyfikująca: Anna Zaborska
  Rejestr zmian