«Powrót

Giełda Papierów Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA („GPW") (link otwiera nowe okno w innym serwisie) została utworzona w roku 1991. W listopadzie 2010 r., GPW została spółką publiczną, a jej akcje są notowane na głównym parkiecie.

Giełda organizuje i prowadzi obrót na Rynku Głównym, a także w ramach alternatywnego systemu obrotu rynek akcji pod nazwą NewConnect (link otwiera nowe okno w innym serwisie) (utworzony w sierpniu 2007 r.), który jest przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu. We wrześniu 2009 r. rozpoczął działalność Catalyst (link otwiera nowe okno w innym serwisie), system autoryzacji i obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi, który jest unikalnym rynkiem tego typu w Europie Środkowej i Wschodniej. Przedmiotem obrotu na Catalyst są obligacje korporacyjne, komunalne, spółdzielcze i skarbowe, a także listy zastawne. BondSpot SA (link otwiera nowe okno w innym serwisie), spółka zależna GPW, organizuje obrót na Treasury BondSpot Poland, hurtowym rynku obrotu obligacjami skarbowymi.

Od stycznia 1998 r., kiedy uruchomione zostały notowania kontraktów terminowych na WIG20, GPW prowadzi również rynek instrumentów pochodnych. W tym samym roku został wprowadzony pierwszy kontrakt terminowy na kursy walut (para walutowa USD/PLN). Dynamiczny rozwój rynku instrumentów pochodnych nastąpił w 2000 r., kiedy to bardzo popularny stał się kontrakt na indeks WIG20. W kolejnych latach na GPW pojawiły się kontrakty na kolejne instrumenty bazowe. W roku 2001 wprowadzone zostały do obrotu kontrakty na akcje kilku spółek z indeksu WIG20, a we wrześniu 2003 r. – opcje na indeks. Obecnie oferta GPW w zakresie instrumentów pochodnych jest bardzo różnorodna – w obrocie znajdują się kontrakty terminowe na indeksy WIG20 oraz mWIG40, akcje spółek, kursy walutowe, opcje na WIG20, jak również jednostki indeksowe na indeks WIG20.

W czerwcu 2017 r. status członka giełdy, umożliwiający prowadzenie bezpośredniej działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na GPW, posiadały 54 podmioty (28 członków krajowych i 26 członków zagranicznych). W czerwcu 2017 r. licencje maklera papierów wartościowych posiadało 2.988 osób, a licencje  doradców inwestycyjnych – 608 osób.

 

Rozrachunek jest przeprowadzany na zasadzie „dostawa za płatność" (delivery-versus-payment). Każdy inwestor zobowiązany jest do posiadania rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego. Członkowie giełdy posiadają status uczestnika w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA (link otwiera nowe okno w innym serwisie), jak również rachunek pieniężny w banku rozliczeniowym.

System jest w pełni skomputeryzowany. Wszystkie instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu są zdematerializowane.
 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 19.09.2012 Data publikacji: 19.09.2012 13:40 Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2017 16:12
Autor: Departamnet Rozwoju Rynku Finansowego Osoba publikująca: Aneta Zaniewska Osoba modyfikująca: Anna Zaborska
Rejestr zmian
«Powrót