«Powrót

Instytucje powołane do reprezentowania banków w Polsce

Instytucje powołane do reprezentowania banków w Polsce

Instytucje powołane do reprezentowania banków w Polsce

Organizacją reprezentującą banki w Polsce jest Związek Banków Polskich (ZBP), działający na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Podstawowym zadaniem ZBP jest ochrona wspólnych interesów jego członków.


Przy ZBP został powołany Arbiter bankowy rozstrzygający spory pomiędzy konsumentami-klientami banków a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta.


Więcej informacji o celach i zadaniach ZBP oraz Arbitra bankowego znajduje się na stronie internetowej ZBP (link otwiera nowe okno w innym serwisie).


Banki spółdzielcze są reprezentowane - na podstawie ustawy o izbach gospodarczych oraz ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających - przez ZBP oraz Krajowy Związek Banków Spółdzielczych (KZBS).
 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 19.09.2012 Data publikacji: 19.09.2012 13:30 Data ostatniej modyfikacji: 07.12.2017 11:32
Autor: Departament Rozwoju Rynku Finansowego Osoba publikująca: Anna Zaborska Osoba modyfikująca: Anna Zaborska
Rejestr zmian
«Powrót