«Powrót

Ogólna charakterystyka sektora bankowego w Polsce

Ogólna charakterystyka sektora bankowego w Polsce

Ogólna charakterystyka sektora bankowego w Polsce

Sytuacja finansowa sektora bankowego w Polsce została zaprezentowana:

Ponadto na stronie internetowej KNF znajduje się wykaz aktualnie działających w Polsce podmiotów sektora bankowego (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

 

Nadzór
Działalność banków oraz oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych w Polsce podlega nadzorowi sprawowanemu przez KNF. Zakres i zasady tego nadzoru określa ustawa o z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

Więcej informacji na temat nadzoru bankowego można znaleźć na stronie internetowej KNF (link otwiera nowe okno w innym serwisie).


Ochrona deponentów
Depozyty zgromadzone we wszystkich bankach krajowych (z wyjątkiem Banku Gospodarstwa Krajowego) gwarantowane są przez BFG. Oznacza to, że w razie upadłości banku BFG zwraca depozyty do wysokości określonej w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

 

Na stronie internetowej BFG znajduje się wykaz banków objętych systemem gwarantowania depozytów (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 19.09.2012 Data publikacji: 19.09.2012 13:39 Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2017 15:30
Autor: Departament Rozwoju Rynku Finansowego Osoba publikująca: Anna Zaborska Osoba modyfikująca: Anna Zaborska
Rejestr zmian
«Powrót