«Powrót

Pośrednictwo ubezpieczeniowe

Pośrednictwo ubezpieczeniowe

Pośrednictwo ubezpieczeniowe

Zasady wykonywania pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych określa ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu przez pośrednika za wynagrodzeniem czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia. Pośrednictwo ubezpieczeniowe może być wykonywane wyłącznie przez agentów ubezpieczeniowych lub brokerów ubezpieczeniowych (brokerów reasekuracyjnych), którzy działają na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

  1. Agentem ubezpieczeniowym jest przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych.
     
  2. Brokerem ubezpieczeniowym jest osoba fizyczna albo prawna posiadająca wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.

Agent ubezpieczeniowy wykonuje czynności w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń, natomiast broker w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej. Pośrednik ubezpieczeniowy podlega wpisowi do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzony jest przez organ nadzoru. Nadzór nad działalnością agenta ubezpieczeniowego sprawuje zakład ubezpieczeń, na rzecz którego działa agent ubezpieczeniowy, natomiast działalność brokerów ubezpieczeniowych podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 21.09.2012 Data publikacji: 21.09.2012 10:28 Data ostatniej modyfikacji: 15.12.2017 15:53
Autor: Departament Rozwoju Rynku Finansowego Osoba publikująca: Jolanta Skoczylas Osoba modyfikująca: Henryk Gryz
Rejestr zmian
«Powrót