«Powrót

Dostęp do rachunku podstawowego

Dostęp do rachunku podstawowego

Dostęp do rachunku podstawowego

W dniu 8 lutego 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1997), która stanowi implementację do polskiego porządku prawnego Dyrektywy PE i Rady (UE) 2014/92/UE w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego.

W ramach wprowadzonej regulacji konsumenci uzyskają dostęp do podstawowego rachunku płatniczego i do podstawowych usług płatniczych, które powinny zapewnić im możliwość wykonania podstawowych transakcji płatniczych takich jak otrzymywanie dochodów lub świadczeń, płacenie rachunków lub podatków oraz nabywanie towarów i usług, w tym za pośrednictwem polecenia zapłaty, polecenia przelewu oraz za pomocą karty płatniczej, z wyłączeniem kart kredytowych. Rachunek podstawowy i usługi z nim powiązane mają być jak najprostsze. Z rachunkiem tym nie będą mogły być powiązane produkty kredytowe.

Dostawcy usług płatniczych mają obowiązek posiadać w swojej ofercie podstawowy rachunek płatniczy nie później niż przed upływem 18 miesięcy od wejścia w życie powyższej ustawy, tj. do sierpnia 2018 r.

Przepisy przewidują również wprowadzenie procedury przeniesienia rachunku płatniczego. Dzięki temu dostawcy usług płatniczych świadczący usługi prowadzenia rachunku płatniczego będą oferować jasną, szybką i bezpieczną procedurę przenoszenia rachunków płatniczych oraz usług powiązanych z tymi rachunkami.

Jednocześnie konsumenci uzyskają dostęp do skutecznego środka umożliwiającego ocenę zalet różnych ofert rachunków płatniczych w jednym miejscu. Przepisy przewidują bowiem regulację funkcjonowania stron internetowych, które zawierałyby jasne, zwięzłe oraz kompletne i wyczerpujące informacje dotyczące oferowanych przez dostawców usług prowadzenia rachunków płatniczych.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 18.11.2015 Data publikacji: 18.11.2015 16:38 Data ostatniej modyfikacji: 07.12.2017 11:52
Autor: Departament Rozwoju Rynku Finansowego Osoba publikująca: Małgorzata Drążyk Osoba modyfikująca: Anna Zaborska
«Powrót