«Powrót

Pakiet płatności – nadchodzące zmiany w zakresie regulacji rynku usług płatniczych

Pakiet płatności – nadchodzące zmiany w zakresie regulacji rynku usług płatniczych

Pakiet płatności – nadchodzące zmiany w zakresie regulacji rynku usług płatniczych

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD II) weszła w życie 12 stycznia 2016 r., z dwuletnim terminem przewidzianym na jej implementację przez 28 państw członkowskich UE oraz pozostałe państwa EOG (Norwegia, Islandia, Liechtenstein). Dyrektywa PSD II i wdrażająca ją do polskiego porządku prawnego projektowana ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (UC81) mają za zadanie ustanowić przepisy, które wyeliminują zidentyfikowane luki regulacyjne, zapewniając jednocześnie większą jasność prawa i spójne stosowanie ram legislacyjnych w całej Unii. Dotychczasowym oraz nowym uczestnikom rynku zagwarantowane zostaną równorzędne warunki działania, umożliwiając upowszechnienie nowych sposobów płatności wśród szerokiego kręgu użytkowników i zapewniając wysoki poziom ochrony konsumentów przy korzystaniu z tych usług płatniczych w całej Unii. Powinno to podnieść efektywność całego systemu płatności i doprowadzić do powstania szerszej oferty usług płatniczych i ich większej przejrzystości, przy jednoczesnym wzmocnieniu zaufania konsumentów do zharmonizowanego rynku płatności. Główne kierunki zmian implementacyjnych w projektowanej ustawie są następujące:

  • dalszy wkład do bardziej zintegrowanego i efektywnego europejskiego rynku płatności - szerokie uprawnienia państw goszczących wobec dostawców usług płatniczych korzystających z tzw. paszportu europejskiego; ograniczenie zakresu wyłączeń; rozszerzenie zakresu dyrektywy o transakcje, w których tylko jeden z dostawców ma siedzibę na obszarze EOG (one-leg transactions), niezależnie od waluty transakcji;
  • poprawa zasad konkurowania dla dostawców usług płatniczych - dwa nowe typy usług płatniczych: usługa inicjowania transakcji płatniczej oraz usługa dostępu do informacji o rachunku; wprowadzenie nowej kategorii dostawców usług płatniczych - małej instytucji płatniczej;
  • bezpieczniejsze i lepiej zabezpieczone dokonywanie płatności - obowiązkowe silne uwierzytelnienie użytkownika; obowiązek notyfikacji incydentów do organów nadzoru; sformalizowane zarządzania bezpieczeństwem informatycznym;
  • ochrona konsumentów - modyfikacja zasad odpowiedzialności za nieautoryzowaną transakcję;
  • wpływ na obniżenia kosztów dokonywania płatności - zakaz pobierania opłaty surcharge przez akceptantów za przyjmowanie płatności kartami podlegającymi ograniczeniom opłaty interchange.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 18.11.2015 Data publikacji: 18.11.2015 16:42 Data ostatniej modyfikacji: 07.12.2017 11:47
Autor: Departament Rozwoju Rynku Finansowego Osoba publikująca: Małgorzata Drążyk Osoba modyfikująca: Anna Zaborska
«Powrót