«Powrót

Projekt SEPA

Projekt SEPA

Projekt SEPA

Projekt SEPA (Single European Payment Area) dotyczy budowy wewnętrznego rynku usług płatniczych w euro określanego też jako Jednolity Obszar Płatności w Euro w zakresie standaryzacji (ujednolicenia) schematów płatności w zakresie polecenia przelewu i polecenia zapłaty.

Dnia 31 marca 2012 r. weszło w życie rozporządzenie 260/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wymogi techniczne dla poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające Rozporządzenie 924/2009 (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Rozporządzenie jest kolejnym etapem budowy wewnętrznego rynku usług płatniczych w euro określanego też jako Jednolity Obszar Płatności w Euro (SEPA), tj. rynku, na którym obowiązują jednolite zasady dokonywania płatności transgranicznych i krajowych w euro, co prowadzi do znacznych oszczędności oraz innych korzyści dla gospodarki europejskiej (m.in. poprzez ujednolicenie krajowych schematów płatniczych na obszarze Unii Europejskiej). Od sierpnia 2014 r. SEPA w pełni funkcjonuje w krajach strefy euro. Natomiast od listopada 2016 r. obejmie również transakcje nominowane w euro w krajach spoza strefy euro.

Docelowym założeniem tego rozporządzenia, jest, by po upływie okresów przejściowych zapisanych w rozporządzeniu zunifikowane zostały krajowe schematy dla poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro i transakcje te były realizowane w oparciu o jeden schemat ogólnounijny, którego standard został ustalony w rozporządzeniu SEPA. Ważnym założeniem tego rozporządzenia jest również zrównanie opłat w zakresie realizacji tych podstawowych usług płatniczych. Wprowadzona zostaje bowiem zasada, iż nie można różnicować cenowo płatności transgranicznych i krajowych (tj. poleceń przelewu i poleceń zapłaty) w walucie euro. Ze względu na standaryzację, koszty przelewu SEPA są co do zasady niższe od innych płatności w walucie euro.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 19.09.2012 Data publikacji: 19.09.2012 14:05 Data ostatniej modyfikacji: 08.02.2016 14:30
Autor: Departament Rozwoju Rynku Finansowego Osoba publikująca: Małgorzata Drążyk Osoba modyfikująca: Małgorzata Drążyk
Rejestr zmian
«Powrót