«Powrót

Zabezpieczenia finansowe

Zabezpieczenia finansowe

Zabezpieczenia finansowe

Ministerstwo Finansów uczestniczy w pracach  Międzynarodowego Instytutu Unifikacji Prawa Prywatnego UNIDROIT nad regulacją harmonizującą prawo materialne dotyczące close-out-netting.

Close-out-netting to narzędzie ograniczania ryzyka (ang. risk mitigation tool), zarówno kontraktowego stron, jak i systemowego w ogólności.

Jak wskazują doświadczenia poszczególnych państw i instytucji związane z globalnym kryzysem z 2008 r., instytucje finansowe oczekują prawnych rozwiązań, prowadzących do skutecznego ograniczenia ryzyka kontraktowego, a z uwagi na skalę i doniosłość obrotu w sferze finansowej, ograniczanie tego ryzyka wpływa również na stabilność poszczególnych rynków finansowych. Uzasadnieniem dla niniejszej idei pozostaje również fakt międzynarodowych powiązań kapitałowych w obszarze instytucji finansowych oraz wzajemna zależność poszczególnych rynków finansowych.

Należy tym samym zauważyć, iż unifikacja tej materii w sferze globalnej jest niezwykle trudnym zadaniem, mając na względzie różnorodność istniejących rozwiązań prawnych i znaczące różnice systemowe w tym zakresie pośród poszczególnych jurysdykcji. Dlatego też zaproponowana próba unifikacji w sferze close-out netting'u powinna skutecznie uwzględniać te różnice i prowadzić do akceptowalnego kompromisu, aby w transgranicznym aspekcie podmioty rynku finansowego mogły skutecznie zabezpieczać swoje interesy.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 19.09.2012 Data publikacji: 19.09.2012 14:09 Data ostatniej modyfikacji: 17.11.2015 15:45
Autor: Departament Rozwoju Rynku Finansowego Osoba publikująca: Małgorzata Drążyk Osoba modyfikująca: Małgorzata Drążyk
Rejestr zmian
«Powrót