• MF Working Papers

  Źródło: Departament Polityki Makroekonomicznej

  W serii MF Working Paper ukazują się artykuły o charakterze naukowym z zakresu ekonomii, autorstwa lub współautorstwa pracowników Ministerstwa Finansów, a także pracowników naukowych, ekonomistów i stażystów (praktykantów) współpracujących z Ministerstwem Finansów i/lub prezentujących wyniki swoich...
 • 2016

  Źródło: Departament Polityki Makroekonomicznej

  Nr 23-2016 Stabilność fiskalna – przegląd metod analizy, Barbara Pączek-Jarmulska

  Niniejszy przegląd metod i podejść do analizy stabilności fiskalnej posłużył jako podstawa wzmocnienia regularnego monitoringu stabilności polityki fiskalnej przeprowadzanego w polskim...