«Powrót

MF Working Papers

MF Working Papers

MF Working Papers

W serii MF Working Paper ukazują się artykuły o charakterze naukowym z zakresu ekonomii, autorstwa lub współautorstwa pracowników Ministerstwa Finansów, a także pracowników naukowych, ekonomistów i stażystów, praktykantów współpracujących z Ministerstwem Finansów i/lub prezentujących wyniki swoich badań podczas seminariów organizowanych przez Ministerstwo. Preferowane są prace dotyczące makroekonomii, zagadnień fiskalnych oraz kwestii integracji ze strefą euro.
Celem publikowania wyników prac badawczych i rozważań naukowych jest stymulowanie dyskusji i rozwój wiedzy w zakresie wymienionych powyżej zagadnień. Publikacje te mają również na celu pozyskanie uwag i sugestii do treści artykułów, których uwzględnienie powinno sprzyjać późniejszej publikacji tekstu w recenzowanych czasopismach ekonomicznych.
Wytyczne dla autorów
 (plik PDF, 57KB)


The MF Working Paper series contains economic papers of scientific character, authored or co-authored by the Polish Ministry of Finance staff as well as contributions by authors from academic institutions, economists and trainees, namely co-operators of the Ministry of Finance and presenting own research results on the seminars organized by the Ministry. Texts on macroeconomic and fiscal problems as well as covering the topic of integration with the euro area are preferred.
The Series aims at stimulating discussion as well as research development in scope of abovementioned problems. Of equal importance would be gaining comments and suggestions on papers that would be helpful for the purpose of their possible publication in reviewed journals.
Guidelines for the authors (PDF file, 57KB)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 06.09.2012 Data publikacji: 06.09.2012 11:28 Data ostatniej modyfikacji: 31.08.2016 16:49
Autor: Departament Polityki Makroekonomicznej Osoba publikująca: Paweł Kolski Osoba modyfikująca: Monika Błaszczyk
Rejestr zmian
«Powrót