«Powrót

No 20-2015 Polityka fiskalna w modelach DSGE - D. Korniluk

No 20-2015 Polityka fiskalna w modelach DSGE - D. Korniluk

No 20-2015 Polityka fiskalna w modelach DSGE - D. Korniluk

Niniejsza praca stanowi przegląd literatury na temat polityki fiskalnej w dynamicznych modelach stochastyczej równowagi ogólnej (DSGE): realnego cyklu koniunkturalnego oraz nowokeynesowskich (nowej syntezy neoklasycznej). Celem artykułu jest określenie pożądanych cech modelu DSGE, który mógłby posłużyć znalezieniu odpowiedzi na pytanie o optymalny poziom i strukturę wydatków rządowych. Szczególną uwagę zwrócono na specyfikację wydatków rządowych w funkcji użyteczności gospodarstw domowych i funkcji produkcji oraz modelowanie ograniczenia budżetowego (w tym reguł fiskalnych) i zadłużenia rządu. Zaproponowane rozwiązania zostały poddane ocenie pod kątem prostoty i zgodności założeń oraz implikowanych predykcji z rzeczywistością.

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 26.08.2015 Data publikacji: 26.08.2015 10:01 Data ostatniej modyfikacji: 02.09.2016 13:35
Autor: Departament Polityki Makroekonomicznej Osoba publikująca: Paweł Kolski Osoba modyfikująca: Monika Błaszczyk
«Powrót