Inwestycje i wzrost w UE

  Inwestycje i wzrost w UE

  Inwestycje i wzrost w UE

  Sześć lat od początku kryzysu finansowego, PKB Unii Europejskiej jest wciąż znacznie poniżej poziomu sprzed kryzysu. Bezrobocie i ujemna luka produktowa są na rekordowo wysokich poziomach, a Europa znajduje się na skraju deflacji. Mimo pewnych symptomów ożywienia, gospodarka utknęła ostatnio w martwym punkcie. Podstawowym problemem hamującym gospodarkę europejską jest obecnie załamanie popytu inwestycyjnego. Wartość inwestycji prywatnych wciąż jest prawie o 20% niższa w stosunku do poziomu sprzed kryzysu. Znacznie zmniejszył się także poziom inwestycji publicznych, które stały się główną ofiarą konsolidacji fiskalnej w większości krajów Europy.

  Bez skoordynowanych i zdecydowanych działań zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim, Europa stanie w obliczu ryzyka długotrwałej stagnacji w formie stale zduszonego popytu oraz niskich długoterminowych stóp wzrostu.

  Droga Europy do ożywienia gospodarczego wymaga determinacji i odwagi w podejmowaniu trudnych decyzji. Podejmowane do tej pory działania w sferze monetarnej, budżetowej i strukturalnej były niewystarczające, aby zapobiec rozwojowi ponurego scenariusza dla Europy i wspierać trwały wzrost gospodarczy. Skuteczne i efektywne krajowe strategie konsolidacji fiskalnej realizowane w ramach Paktu Stabilności i Wzrostu (SGP) powinny zapewnić większą dynamikę wzrostu i wzmocnić zaufanie do gospodarczej przyszłości Europy. Dalsze reformy strukturalne są konieczne by zwiększyć elastyczność gospodarki i wzrost gospodarczy w długim okresie. Środki te, choć niezbędne, nie będą wystarczające do rozwiązania problemu słabego popytu inwestycyjnego. Konieczny jest także impuls inwestycyjny z sektora publicznego.

  W drugiej połowie 2014 r. w różnych formacjach Rady UE (z Radą ECOFIN jako wiodącą) prowadzone były intensywne prace zmierzające do wypracowania propozycji działań zmierzających do pobudzenia wzrostu gospodarczego w Europie. Polska, jako jeden z animatorów dyskusji toczącej się na szczeblu europejskim, brała aktywny udział w tych pracach.
   

  Na naszej stronie znajdziecie Państwo kluczowe informacje dotyczące tego procesu, w tym:

  1. Inicjatywy Polski dot. pobudzenia inwestycji w Europie;
  2. Procesu decyzyjnego w Radzie UE i prac grupy zadaniowej ds. inwestycji (ang. Task Force);
  3. Planu inwestycyjnego dla Europy (tzw. Plan Junckera) i jego trzech filarów:
  • Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych,
  • Wsparcia technicznego,
  • Poprawy otoczenia regulacyjnego.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.01.2015 Data publikacji: 29.01.2015 11:13 Data ostatniej modyfikacji: 06.05.2016 13:16
  Autor: Departament Unii Europejskiej Osoba publikująca: Iwona Janczyk Osoba modyfikująca: Marta Pietrzak