Plan inwestycyjny dla Europy – Inicjatywa KE

  Plan inwestycyjny dla Europy – Inicjatywa KE

  Plan inwestycyjny dla Europy – Inicjatywa KE

  "Uruchomiliśmy ofensywę inwestycyjną. Głównym jej celem jest przywrócenie wzrostu w Europie i umożliwienie ludziom powrotu do pracy"

  - przewodniczący KE Jean-Claude Juncker –


  Celem inicjatywy ogłoszonej 26 listopada 2014 r. przez przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera i zawartej w Komunikacie KE pt. "Plan inwestycyjny dla Europy" (dokument COM(2014) 903), jest wypracowanie kompleksowej odpowiedzi Unii Europejskiej na aktualne problemy, z jakimi zmaga się gospodarka europejska, czyli: słaby wzrost gospodarczy, wysokie bezrobocie (szczególnie wśród osób młodych), niepewne perspektywy długoterminowego wzrostu gospodarczego i konkurencyjności. Proponowane działania ukierunkowane są na zwiększenie konkurencyjności Europy i pobudzenie inwestycji w celu tworzenia miejsc pracy oraz podstaw dla dynamicznego wzrostu gospodarczego w długim okresie.

  Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez:

  • utworzenie nowego Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI), z gwarancjami ze środków publicznych, który ma umożliwić uruchomienie dodatkowych inwestycji na kwotę co najmniej 315 mld EUR w najbliższych trzech latach (2015-2017);
  • wzmocnienie wsparcia technicznego dla projektów inwestycyjnych m.in. poprzez utworzenie zasobu projektów inwestycyjnych o znaczeniu europejskim oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego;
  • poprawę otoczenia regulacyjnego w celu stworzenia lepszych warunków do inwestycji w UE, w tym eliminację barier utrudniających realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

  Negocjacje projektu rozporządzenia prowadzone były w Radzie Unii Europejskiej przez prezydencję łotewską z udziałem wszystkich państw członkowskich na forum Grupy Roboczej Ad Hoc (AHWP) w okresie do stycznia do czerwca 2015 r. W dn. 10 marca  2015 r. przyjęte zostało podejście ogólne ws. rozporządzenia.   Porozumienie polityczne Parlamentu Europejskiego, Rady UE i KE w sprawie rozporządzenia EFIS zostało osiągnięte w dniach 27-28 maja 2015 r. Głosowanie w Parlamencie Europejskim odbyło się w dniu 24 czerwca 2015 r. PE zaaprobował EFSI. Rada przyjęła rozporządzenie w procedurze pisemnej w dniu 25 czerwca 2015 r.  Rozporządzenie weszło w życie 4 lipca 2015 r.
   

  Jednocześnie prowadzone są prace zmierzające do utworzenia europejskiego portalu  projektów inwestycyjnych oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego.


  Agenda deregulacyjna będzie wdrażana w ramach realizacji Programu prac KE na 2015 r.


  Plan inwestycyjny dla Europy - oficjalna strona KE (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.01.2015 Data publikacji: 29.01.2015 11:51 Data ostatniej modyfikacji: 06.05.2016 13:13
  Autor: Departament Unii Europejskiej Osoba publikująca: Iwona Janczyk Osoba modyfikująca: Marta Pietrzak