«Powrót

Monitor Konwergencji Realnej - Archiwum

Monitor Konwergencji Realnej - Archiwum

Monitor Konwergencji Realnej - Archiwum

Stopień synchronizacji cykli koniunkturalnych stanowi ważne uwarunkowanie bilansu korzyści i kosztów członkostwa kraju w unii walutowej. Dogłębna analiza tego zagadnienia jest więc niezbędna z punktu widzenia państwa przygotowującego się do akcesji. Umożliwia bowiem identyfikację obszarów odpowiedzialnych za ewentualną desynchronizację cykli i tym samym na zastosowanie odpowiednich narzędzi instytucjonalnych, pozwalających na zwiększenie symetrii szoków dotykających gospodarki czy poprawę funkcjonowania alternatywnych względem niezależnej polityki pieniężnej i kursowej mechanizmów absorpcji szoków.

Monitor konwergencji realnej stanowi próbę określenia stopnia zbieżności cyklu gospodarki polskiej w kontekście jej przyszłej partycypacji w strefie euro. Publikacja ukazywała się corocznie, co pozwoliło na śledzenie postępów w zakresie konwergencji cyklicznej i podejmowanie odpowiednich działań w przedmiotowym zakresie, mających na celu poprawę funkcjonowania mechanizmów absorpcji szoków w gospodarce, np. poprzez uelastycznienie rynku pracy i produktów.

Do 2012 r. Monitor konwergencji realnej ukazywał się pod nazwą Monitor konwergencji cyklicznej.

W 2014 r. doszło do przejścia na nowy system rachunków narodowych (ESA2010), co skutkuje czasowym brakiem lub niekompletnością wielu szeregów czasowych wykorzystywanych w pracy nad Monitorem Konwergencji Realnej. W związku z tym informujemy, że opracowanie i publikacja najnowszego numeru Monitora będzie możliwa dopiero po zapewnieniu przez Eurostat dostępu do danych wykorzystywanych w toku analizy.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji (link do strony wewnętrznej)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 22.12.2015 Data publikacji: 22.12.2015 12:08 Data ostatniej modyfikacji: 18.12.2017 11:15
Autor: Departament Polityki Makroekonomicznej Osoba publikująca: Katarzyna Waćko-Jasińska Osoba modyfikująca: Katarzyna Waćko-Jasińska
«Powrót