«Powrót

Monitor Konwergencji z UGW

Monitor Konwergencji z UGW

Monitor Konwergencji z UGW

Analiza podobieństwa gospodarki polskiej względem państw Unii Europejskiej (w tym względem rozwiniętych krajów strefy euro) stanowi istotny element monitorowania procesu doganiania. Zagadnienia te są przedmiotem Monitora Konwergencji z UGW.

W Monitorze są przedstawiane informacje dotyczące tempa wzrostu zamożności społeczeństwa oraz podobieństwa struktur i cyklicznych wahań gospodarczych w Polsce i państwach Unii Europejskiej. Informacje te zostały uzupełnione o analizę dokonaną w oparciu o tabelę wskaźników wykorzystywaną w ramach procedury nierównowag makroekonomicznych (MIP) oraz często wykorzystywane do porównań międzynarodowych kryteria konwergencji nominalnej.

Monitor  będzie publikowany corocznie. Publikacja zastąpiła ukazujące się dotychczas: Monitor Konwergencji Nominalnej oraz Monitor Konwergencji Realnej.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji (link do strony wewnętrznej)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 22.12.2015 Data publikacji: 22.12.2015 13:12 Data ostatniej modyfikacji: 14.06.2018 11:47
Autor: Departament Polityki Makroekonomicznej Osoba publikująca: Katarzyna Waćko-Jasińska Osoba modyfikująca: Paulina Gronek
«Powrót