Raporty o konwergencji KE i EBC

  Raporty o konwergencji KE i EBC

  Raporty o konwergencji KE i EBC

   

  Raporty o konwergencji są sporządzane przez Komisję Europejską (KE) i Europejski Bank Centralny (EBC). Na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (link otwiera nowe okno w innym serwisie) instytucje te powinny nie rzadziej niż raz na 2 lata - lub na wniosek państwa członkowskiego - przedkładać Radzie Unii Europejskiej niezależne raporty dotyczące postępów państw członkowskich w wypełnianiu zobowiązań związanych z uczestnictwem w Unii Gospodarczej i Walutowej (linki otwierają nowe okno w innych serwisach):

   

  Raporty o konwergencji Komisji Europejskiej:

  Raporty o konwergencji Europejskiego Banku Centralnego:

   

   

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 16.12.2015 Data publikacji: 16.12.2015 16:19 Data ostatniej modyfikacji: 11.07.2018 09:47
  Autor: Departament Polityki Makroekonomicznej Osoba publikująca: Katarzyna Waćko-Jasińska Osoba modyfikująca: Paulina Gronek