Dokumenty

Wyświetlanie 21 - 40 z 56 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 3
Nazwa Rozmiar
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 2 lipca 2013 r. - poz. 21 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych oraz danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych
262,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 2 lipca 2013 r. - poz. 22 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3/033/1/101/AEW/13/63224 MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 czerwca 2013 r. wydana w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie C-224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o.
253,3k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 8 lipca 2013 r. - poz. 23 -
ZARZĄDZENIE NR 31 MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzorów pieczęci, zamknięć urzędowych, stempli i innych znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli
242,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 10 lipca 2013 r. - poz. 24 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie powołania Rady Programu e - cło
443,4k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 17 lipca 2013 r. - poz. 25 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD3/033/101/CRS/13/RWPD-48186/RD-70020/13 MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 lipca 2013 r. wydana na wniosek na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
398,3k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 7 sierpnia 2013 r. - poz. 26 -
ZARZĄDZENIE NR 33 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Rady Konsultacyjnej Służby Celnej
373,4k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 14 sierpnia 2013 r. - poz. 27 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3/033/2/323/AEW/13/RD82408 MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 sierpnia 2013 r. w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie C-169/12 TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o.
341,8k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 6 września 2013 r. - poz. 28 -
ZARZĄDZENIE NR 38 MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki
234,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 11 września 2013 r. - poz. 29 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD3/033/146/IMD/13/RD-92416/13 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 września 2013 r. w zakresie zastosowania zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 90 i pkt 118 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do szkoleń pracowników urzędów pracy oraz członków rad zatrudnienia
316,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 13 września 2013 r. - poz. 30 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT7/033/1/589/MHL/13/RD-94492 MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 września 2013 r. w sprawie oznaczania na paragonie fiskalnym nazwy towaru lub usług
383,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 30 września 2013 r. - poz. 31 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych oraz danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych
263,4k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 8 października 2013 r. - poz. 32 -
ZARZĄDZENIE NR 39 MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Informatyzacji Resortu
233,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 16 października 2013 r. - poz. 33 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD3/033/184/CRS /13/RD-94536/13 MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 października 2013 r. w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do refundacji z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej wydatków poniesionych przez właściciela lokalu mieszkalnego na remont własnego lokalu
269,2k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 16 października 2013 r. - poz. 34 -
ZARZĄDZENIE NR 40 MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 października 2013 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych
2 340,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 16 października 2013 r. - poz. 35 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe
477,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 28 października 2013 r. - poz. 36 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia szczegółowych warunków odbywania praktyki oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na stanowisko inspektora kontroli skarbowej
455,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 30 października 2013 r. - poz. 37 -
ZARZĄDZENIE NR 41 MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 października 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach do publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej aktualnej listy pośredniczących podmiotów gazowych
418,3k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 5 listopada 2013 r. - poz. 38 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD6/033/139/MNX/13/RD-106351 MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 października 2013 r. w zakresie kwalifikowania niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej jako podatników podatku dochodowego od osób prawnych
243,8k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 6 listopada 2013 r. - poz. 39 -
ZARZĄDZENIE NR 42 MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e - cło
449,2k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 13 listopada 2013 r. - poz. 40 -
ZARZĄDZENIE NR 44 MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów
457,8k
Wyświetlanie 21 - 40 z 56 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 3