Dokumenty

Wyświetlanie 21 - 40 z 65 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 4
Nazwa Rozmiar
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 27 maja 2014 r. - poz. 21 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD2/033/30/KBF/14/RD-47426 MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie możliwości zaliczenia, w określonych warunkach, przychodów wymienionych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście do źródła – działalność gospodarcza
180,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 2 czerwca 2014 r. - poz. 22 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów pieczęci, zamknięć urzędowych, stempli i innych znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli
334,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 3 czerwca 2014 r. - poz. 23 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez podwykonawców na rzecz podmiotów świadczących usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w ramach realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych, a w szczególności ze środków Unii Europejskiej
286,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 25 czerwca 2014 r. - poz. 24 -
ZARZĄDZENIE NR 30 MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 czerwca 2014 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Kredytowego
214,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 9 lipca 2014 r. - poz. 25 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe
317,8k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 9 lipca 2014 r. - poz. 26 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących osób wpisanych na listę podatkowych oraz danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych
466,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 11 lipca 2014 r. - poz. 27 -
ZARZĄDZENIE NR 34 MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów
594,1k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 28 sierpnia 2014 r. - poz. 28 -
ZARZĄDZENIE NR 40 MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie organizacji archiwum wyodrębnionego podległego ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych
225,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 2 września 2014 r. - poz. 29 -
ZARZĄDZENIE Nr 41 MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Informatyzacji Resortu
221,6k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 2 września 2014 r. - poz. 30 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych oraz danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych
242,2k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 10 września 2014 r. - poz. 31 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD2/033/55/KBF/14/RD-75000 MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 września 2014 r. w sprawie kwalifikacji do źródła przychodów wynagrodzenia z tytułu udostępniania, poza działalnością gospodarczą, powierzchni na stronie internetowej zarządzanej przez osobę fizyczną
229,3k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 12 września 2014 r. - poz. 32 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PA3/9000/37/2014/FLL/12 MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 września 2014 r. w sprawie zwolnienia od akcyzy alkoholu etylowego całkowicie skażonego, określonego w art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752)
354,8k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 19 września 2014 r. - poz. 33 -
ZARZĄDZENIE NR 45 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych
241,4k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 3 października 2014 r. - poz. 34 -
ZARZĄDZENIE Nr 47 MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 2014 r. uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia ramowego regulaminu pracy dla izb i urzędów skarbowych
214,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 3 października 2014 r. - poz. 35 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie powołania Rady Informatyzacji Resortu
233,4k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 3 października 2014 r. - poz. 36 -
ZARZĄDZENIE Nr 48 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów
250,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 7 października 2014 r. - poz. 37 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT2/033/7/505/EPT/2014/RD-88705 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług, tzw. usług własnych świadczonych w ramach usługi turystyki, opodatkowanej według szczególnej procedury określonej w art. 119 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
234,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 7 października 2014 r. - poz. 38 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PL/LS/838/9/SIA/14/RD-88286 MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie niepobierania opłaty uzdrowiskowej od osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych
261,3k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 15 października 2014 r. - poz. 39 -
ZARZĄDZENIE NR 51 MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej „Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów”
309,8k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 20 października 2014 r. - poz. 40 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PL/LM/835/77/EOB/2014/RD-91893 MINISTRA FINANSÓW z dnia 13 października 2014 r. w sprawie opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
412,8k
Wyświetlanie 21 - 40 z 65 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 4