Dokumenty

Wyświetlanie 21 - 35 z 35 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 2
Nazwa Rozmiar
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin z dnia 29 listopada 2016 r. - poz. 21 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego
359,6k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin z dnia 2 grudnia 2016 r. - poz. 22 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Rozwoju
401,7k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin z dnia 2 grudnia 2016 r. - poz. 23 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju
346,9k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin z dnia 12 grudnia 2016 r. - poz. 24 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Ministerstwa Rozwoju z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego, na 2017 rok
343,3k
Załącznik do zarządzenia - poz. 24
PROGRAM WSPÓŁPRACY Ministerstwa Rozwoju z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
1 329,3k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 13 grudnia 2016 r. - poz. 25 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów
444,0k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 14 grudnia 2016 r. - poz. 26 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za listopad 2016 r.
364,5k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 14 grudnia 2016 r. - poz. 27 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za listopad 2016 r.
365,4k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 16 grudnia 2016 r. - poz. 28 -
KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych
411,4k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin z dnia 19 grudnia 2016 r. - poz. 29 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji aneksu nr 1 do umowy offsetowej z dnia 12 grudnia 2013 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki a Thales Nederland B.V.
380,2k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin z dnia 19 grudnia 2016 r. - poz. 30 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji aneksu nr 1 do umowy offsetowej z dnia 30 czerwca 2014 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki a Oto Melara S.p.A.
378,1k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin z dnia 19 grudnia 2016 r. - poz. 31 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu jednostce budżetowej – Wydział Polityki Regionalnej i Spójności w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli
360,2k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 16 grudnia 2016 r. - poz. 32 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania
324,7k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin z dnia 21 grudnia 2016 r. - poz. 33 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Rozwoju
874,7k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin z dnia 21 grudnia 2016 r. - poz. 34 -
KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej – gospodarka i rozwój regionalny
472,2k
Wyświetlanie 21 - 35 z 35 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 2