Dokumenty

Wyświetlanie 181 - 200 z 272 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 14
Nazwa Rozmiar
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 14 września 2017 r. - poz. 181 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 11 września 2017 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za sierpień 2017 r.
308,4k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 14 września 2017 r. - poz. 182 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 11 września 2017 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za sierpień 2017 r.
308,0k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 14 września 2017 r. - poz. 183 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 11 września 2017 r.w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na zakup pojazdów samochodowych nieoznakowanych z systemem do odczytu tablic rejestracyjnych (OCR) na rzecz określonych izb administracji skarbowej
321,3k
Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z dnia 14 września 2017 r. - poz. 184 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 września 2017 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Paryżu
484,2k
Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z dnia 14 września 2017 r. - poz. 185 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 września 2017 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Kuala Lumpur
442,0k
Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z dnia 14 września 2017 r. - poz. 186 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 września 2017 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Hadze
484,9k
Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z dnia 14 września 2017 r. - poz. 187 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 września 2017 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Kopenhadze
442,6k
Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z dnia 14 września 2017 r. - poz. 188 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 września 2017 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Astanie z siedzibą w Ałmaty
485,1k
Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z dnia 14 września 2017 r. - poz. 189 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Kijowie
427,0k
Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z dnia 14 września 2017 r. - poz. 190 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Tel Avivie
426,3k
Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z dnia 14 września 2017 r. - poz. 191 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju
464,0k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 28 września 2017 r. - poz. 192 -
Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów na Centrum Informatyki Resortu Finansów oraz nadania statutu Centrum Informatyki Resortu Finansów
387,4k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 28 września 2017 r. - poz. 193 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 27 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Tel Avivie
461,9k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 28 września 2017 r. - poz. 194 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 27 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Kijowie
461,8k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 29 września 2017 r. - poz. 195 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 29 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Seulu
455,5k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 29 września 2017 r. - poz. 196 -
Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów
490,3k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 29 września 2017 r. - poz. 197 -
Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia kierowników jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych
409,9k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 29 września 2017 r. - poz. 198 -
Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe i 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa
389,6k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 4 października 2017 r. - poz. 199 -
Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Ministra Rozwoju i Finansów do Spraw Informatyzacji w Ministerstwie Finansów
384,4k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 6 października 2017 r. - poz. 200 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 6 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów
450,2k
Wyświetlanie 181 - 200 z 272 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 14