Dokumenty

Wyświetlanie 21 - 40 z 272 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 14
Nazwa Rozmiar
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 25 stycznia 2017 r. - poz. 21 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1.8101.13.2016.KSB.680 MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie określenia właściwej stawki podatku od towarów i usług na rejsy dla wędkarzy lub nurków organizowane przez podmioty działające w sferze turystyki sportowo-rekreacyjnej
490,9k
Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z dnia 25 stycznia 2017 r. - poz. 22 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju
422,9k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 6 lutego 2017 r. - poz. 23 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady i Koordynatora Programu Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej
383,3k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 6 lutego 2017 r. - poz. 24 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie kwot, o których mowa w art. 7 ust. 2-5 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin
364,9k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 6 lutego 2017 r. - poz. 25 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe i 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa
393,5k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 10 lutego 2017 r. - poz. 26 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 7 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu
386,7k
Dz.Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 14 lutego 2017 r. - poz. 27 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów
395,2k
Dz.Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 14 lutego 2017 r. - poz. 28 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za styczeń 2017 r.
365,3k
Dz.Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 14 lutego 2017 r. - poz. 29 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za styczeń 2017 r.
365,3k
Dz.Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 15 lutego 2017 r. - poz. 30 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu „Transformacja służb informatycznych resortu finansów”
322,3k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 15 lutego 2017 r. - poz. 31 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach do publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów aktualnej listy pośredniczących podmiotów gazowych oraz pośredniczących podmiotów węglowych
373,5k
Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z dnia 16 lutego 2017 r. - poz. 32 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie powołania Grupy Roboczej do spraw Oceny Ofert Korzyści Przemysłowych
429,8k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 20 lutego 2017 r. - poz. 33 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów
490,6k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 20 lutego 2017 r. - poz. 34 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu „Opracowanie czteroletnich kierunków działania i rozwoju dla Krajowej Administracji Skarbowej”
382,5k
Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z dnia 23 lutego 2017 r. - poz. 35 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości wraz z planem kont
439,9k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 24 lutego 2017 r. - poz. 36 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych
413,5k
Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z dnia 24 lutego 2017 r. - poz. 37 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury zarządzania i kontroli finansowej budżetu
443,5k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 28 lutego 2017 r. - poz. 38 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia jednostki do współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku akcyzowego, zakresu jej obowiązków, a także zasad jej współpracy z organami podatkowymi w zakresie podatku akcyzowego
386,6k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 28 lutego 2017 r. - poz. 39 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie poboru i rozliczania pieniędzy odebranych lub zajętych przez pracownika obsługującego organ egzekucyjny podległy Ministrowi Finansów
381,1k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 28 lutego 2017 r. - poz. 40 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych obowiązującego od dnia 1 marca 2017 r.
4 512,0k
Wyświetlanie 21 - 40 z 272 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 14