Rejestry aktów prawnych podpisanych przez Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działów: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe (do 28 września 2016 r. - rejestry aktów prawnych podpisanych przez Ministra Finansów)

  Rejestry aktów prawnych podpisanych przez Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działów: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe (do 28 września 2016 r. - rejestry aktów prawnych podpisanych przez Ministra Finansów)

  Rejestry aktów prawnych podpisanych przez Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działów: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe (do 28 września 2016 r. - rejestry aktów prawnych podpisanych przez Ministra Finansów)

  Podaje się do wiadomości informację o prowadzonych, zgodnie z § 49 ust. 2 pkt 9 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 17 Ministra Finansów z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów
  (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 21, z późn. zm.), rejestrach:

   

  ROK 2017

  LATA 2010-2016

  Rejestry obwieszczeń Ministra:

  Rejestry komunikatów Ministra:

  Rejestry zarządzeń Ministra:

  Rejestry rozporządzeń Ministra:

  Rejestry decyzji Ministra:

  Rejestry rozporządzeń w porozumieniu Ministra:

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.09.2012 Data publikacji: 05.09.2012 09:00 Data ostatniej modyfikacji: 04.04.2017 13:14
  Autor: Departament Prawny Osoba publikująca: Grażyna Paulina Wójcik Osoba modyfikująca: Paulina Pawlik
  Rejestr zmian