Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Podstawowym aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

  Przyjmowanie i załatwianie spraw podlega również zasadom obiegu dokumentów określonym w Instrukcji kancelaryjnej Ministerstwa Finansów.

  Kancelaria Główna ewidencjonuje sprawy nadsyłane do Ministerstwa oraz przekazuje do sekretariatów odpowiednich w sprawie departamentów/biur. Sekretariaty przedstawiają sprawy do wglądu i dekretacji przełożonym, którzy przekazują je do załatwienia pracownikom merytorycznym. Następnie, po zaakceptowaniu sposobu załatwienia sprawy przez przełożonego, pismo z odpowiedzią przekazywane jest ponownie do Kancelarii, która wysyła je pod wskazany adres korespondencyjny lub e-mailowy.

  Ministerstwo rozpoznaje także sprawy wpływające za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz udziela informacji telefonicznie.

  W celu uzyskania informacji o stanie spraw indywidualnych uprzejmie prosimy o kontakt z poszczególnymi departamentami lub biurami Ministerstwa Finansów.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.03.2012 Data publikacji: 05.03.2012 14:53 Data ostatniej modyfikacji: 18.02.2016 08:37
  Autor: Biuro Ministra Osoba publikująca: Anna Madziar Osoba modyfikująca: Renata Sokołowska
  Rejestr zmian