Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej jest to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej zostały określone w rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014 poz. 782).

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

  • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów (BIP MF),
  • udostępniona w inny sposób niż w BIP MF,
  • udostępniona w centralnym repozytorium,
  • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.


Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej udostępnionej w BIP MF
Jeśli dla danej informacji publicznej nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania podmioty pobierające tę informację w celu jej ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

  1. poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej, poprzez podanie pełnej nazwy Ministerstwa Finansów lub nazwy skróconej – MF;
  2. niemodyfikowania pozyskanej treści informacji publicznej;
  3. zamieszczenia jej w treści w formie cytatu wraz z przypisem informującym o źródle pochodzenia (Ministerstwo Finansów, MF) lub z innym, odpowiednim dla formy wykorzystania oznaczeniem w przypadku przetwarzania pozyskanej informacji publicznej.

Zakres odpowiedzialności Ministerstwa Finansów za przekazywane informacje
Ministerstwo Finansów nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji publicznych przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje.

Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych
Ministerstwo Finansów zezwala na korzystanie z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych, które zostały opublikowane w BIP MF z zastrzeżeniem, że nie będzie to naruszało przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) oraz praw przysługujących podmiotom trzecim.
 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 24.04.2014 Data publikacji: 24.04.2014 11:16 Data ostatniej modyfikacji: 30.06.2015 11:09
Autor: Biuro Ministra Osoba publikująca: Paulina Pawlik Osoba modyfikująca: Izabela Podsiadły-Gronow