«Powrót

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Podstawa prawna skarg i wniosków

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają przepisy:

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez komórki organizacyjne Ministerstwa Finansów, organy lub jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Finansów albo ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności, dotyczące Ministerstwa Finansów lub organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Finansów, sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Jak złożyć skargę lub wniosek

Skargę lub wniosek możesz:

 • przesłać listownie na adres: Ministerstwo Finansów, 00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12,
 • złożyć osobiściena Dziennik Podawczy w godz. 8.15 – 16.15, znajdujący się w recepcji Ministerstwa Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie,
 • przesłać faksem pod nr (22) 694-39-59,
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@mf.gov.pl,
 • przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na adres:http://epuap.gov.pl
  Aby móc skorzystać z zasobów tego systemu, należy założyć konto na stronie internetowej www.epuap.gov.pl. Założenie konta wymaga podania: imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) w celu wymiany informacji w ramach ePUAP.

  Ważne!

  Skarg i wniosków nie przyjmujemy telefonicznie.

  Zamieść w swojej skardze lub wniosku imię, nazwisko i adres. Jeśli tego nie zrobisz, pozostawimy pismo bez rozpoznania.

   W sprawach skarg i wniosków przyjmowani są codziennie w godzinach 8.15-16.15 oraz w środy w godzinach 8.15-18.00.

  Członkowie Kierownictwa Ministerstwa, w zakresie powierzonych im obowiązków, określonych zarządzeniem Ministra w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa przyjmują po uprzednim ustaleniu terminu spotkania przez właściwy sekretariat.

  Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż miesiąc od dnia wpływu pisma do Ministerstwa. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.   
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 17.02.2011 Data publikacji: 08.03.2012 15:41 Data ostatniej modyfikacji: 25.10.2017 14:20
Autor: Biuro Kontroli Osoba publikująca: Anna Madziar Osoba modyfikująca: Justyna Gąsiorowska
Rejestr zmian
«Powrót