«Powrót

2017 rok

2017 rok

2017 rok

Wyniki kontroli NIK

 1. Wykonanie budżetu państwa w 2016 r. w cz. 87 - Dochody budżetu środków europejskich oraz realizacja zadań z zakresu obsługi płatności Środków europejskich i rozliczenie przepływów finansowych między PoIską a Unią Europejską. Wykorzystanie środków z budżetu Unii Europejskiej (plik PDF 3.83 MB)
  Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (plik PDF 543 KB)

 2. Wykonanie budżetu państwa w 2016 r. w części 84 - Środki własne Unii Europejskiej (plik PDF 6.67 MB)

 3. Wykonanie budżetu państwa w 2016 r. w części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa (plik PDF 13.5 MB)
  Odpowiedź na wsytąpienie pokontrone (plik PDF 230 KB)

 4. Wykonanie budżetu państwa w 2016 r. w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa (plik PDF 18.6 MB)
  Pismo NIK  - zawiadomienie o sprostowaniu oczywistej omyłki (plik PDF 711 KB)

 5. Wykonanie budżetu państwa w 2016 r. w części 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego (plik PDF 16.4 MB)
  Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (plik PDF 643 KB)

 6. Wykonanie budżetu państwa w 2016 r. w części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe (plik PDF 13.7 MB)
  Odpowiedź na wystąpienie pokontolne (plik PDF 4.83 MB)

 7. Wykonanie budżetu państwa w 2016 r.w częściach 81 - Rezerwa ogólna, 83 - Rezerwycelowe, 97 - Przychody i rozchody związane z prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i 98 - Przychody i rozchody związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu Państwa (plik PDF 45.7 MB)
  Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (plik PDF 3.06 MB)

  Pismo NIK dotyczące sprostowania omyłek pisarskich i rachunkowych (plik PDF 929 KB)

 8. Wykonanie budżetu państwa w 2016 r. Rozliczenie wykonania budżetu państwa (plik PDF 3.41 MB)

 9. Skuteczność programów naprawczych jednostek samorządu terytorialnego (plik PDF 4.71 MB)

  Wyniki pozostałych kontroli

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 20.01.2017 Data publikacji: 20.01.2017 14:39 Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2017 11:41
Autor: Biuro Zarządzania Programami i Kontroli Wewnetrznej Osoba publikująca: Henryk Gryz Osoba modyfikująca: Justyna Gąsiorowska
«Powrót