«Powrót

Lista przedsięwzięć objętych patronatem w 2013 r.

Lista przedsięwzięć objętych patronatem w 2013 r.

Lista przedsięwzięć objętych patronatem w 2013 r.

Przedsięwzięcie:  Konferencja pt. „Tax Legislation: Legal Standards, Trends, Challenges"
Organizator: Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Uniwersytet Łódzki
Data i miejsce: 10-12.10.2013 r., Łódź
Patronat: podsekretarz stanu Maciej Grabowski

Przedsięwzięcie:  XIII edycja Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych
Organizator: Rzecznik Ubezpieczonych, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej, Gazeta Ubezpieczeniowa
Data i miejsce: październik/listopad 2013 r. - czerwiec 2014, Warszawa
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  Konferencja pt.: „Efektywność zadań publicznych – planowanie wieloletnie"
Organizator: Katedra Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Data i miejsce: 21.03.2014 r., Szczecin
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  II Ogólnopolski Kongres Płatności Bezgotówkowych
Organizator: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski; Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
Data i miejsce: 29.01.2014 r., Warszawa
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie: „Ranking Urzędów Skarbowych"
Organizator: Dziennik Gazeta Prawna
Data i miejsce: 17.12.2013 r., Warszawa
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  VII Festiwal „Inteligencja Finansowa"
Organizator: Fundacja Studenckie Forum Business Center Club
Data i miejsce: 9-13.12.2013 r., Poznań, Gdańsk, Wrocław
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  Międzynarodowa konferencja naukowa: „Wyzwania dla rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Kierunki rozwoju w orzecznictwie sądowym oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie identyfikacji przestępczości ubezpieczeniowej i Paneuropejskiego Systemu Ratunkowego eCall Polska"
Organizator: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Data i miejsce: 4.12.2013 r., Warszawa
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  I Forum Wyceny Przedsiębiorstwa
Organizator: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Data i miejsce: 2.12.2013 r., Warszawa
Patronat: podsekretarz stanu Dorota Podedworna-Tarnowska

Przedsięwzięcie:  10. Jubileuszowa Konferencja Naukowa TRANS'13 - "Wspólna Europa - kryzys finansowo-ekonomiczny a internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw"
Organizator: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Data i miejsce: 21-22.11.2013 r., Warszawa
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  IV Kongres Zarządzania Wierzytelnościami
Organizator: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
Data i miejsce: 20-21.11.2013 r., Warszawa
Patronat: podsekretarz stanu Wojciech Kowalczyk

Przedsięwzięcie:  VIII Kongres Ryzyka Bankowego
Organizator: Biuro Informacji Kredytowej
Data i miejsce: 7.11.2013 r., Warszawa
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  Seminarium Kontrakty futures stopy procentowej
Organizator: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Data i miejsce: 18.10.2013 r., Warszawa
Patronat: podsekretarz stanu Wojciech Kowalczyk

Przedsięwzięcie:  Kongres Infrastruktury Polskiej
Organizator: Zespół Doradców Gospodarczych TOR
Data i miejsce: 17.10.2013 r., Warszawa
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  Konferencja nt. zarządzania procesami w instytucjach publicznych oraz firmach sektora prywatnego w Polsce
Organizator: Process Renewal Group Polska
Data i miejsce: 16-17.10.2013 r., Warszawa
Patronat: podsekretarz stanu i szef Służby Celnej Jacek Kapica

Przedsięwzięcie:  II Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych - FinReg2013
Organizator: Instytut Allerhanda
Data i miejsce: 16-17.10.2013 r., Warszawa
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  XIV Ogólnopolska Konferencja Podatkowa "Nadużycia w prawie podatkowym. Doświadczenia i perspektywy"
Organizator: Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland
Data i miejsce: 11-12.10.2013 r., Warszawa
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  Druga część projektu Czas na patriotyzm gospodarczy
Organizator: dziennik Puls Biznesu
Data i miejsce: wrzesień-grudzień, Gdańsk i Warszawa
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości pod hasłem „Rachunkowość jako nauka społeczna"
Organizator: Katedra Rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa
Data i miejsce: 23-25.09.2013 r., Warszawa
Patronat: podsekretarz stanu Dorota Podedworna-Tarnowska

Przedsięwzięcie:  Czwarta edycja rankingu firm i cyklu konferencji dla sektora MSP „Skrzydła Biznesu"
Organizator: Dziennik Gazeta Prawna
Data i miejsce: wrzesień-grudzień 2013 r.
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  Ćwiczenia Cyber-Exe Polska 2013
Organizator: Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Deloitte Advisory Sp. z o.o.
Data i miejsce: III kwartał 2013 r., Warszawa
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  Uroczystości z okazji 74. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
Organizator: Urząd Miejski w Tczewie, Sekcja Gdynia Krajowego Związku NSZZ „Solidarność" Kolejarzy
Data i miejsce: 1.09.2013 r., Tczew
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  Konferencja "Tendencje w zarządzaniu administracją publiczną"
Organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Data i miejsce: październik/listopad 18-19.11.2013, Warszawa
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  II Kongres Polski Wschodniej
Organizator: Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe
Data i miejsce: 9-10.10.2013, Białystok
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  Ogólnopolska konferencja „Przyszłość finansów 2013"
Organizator: Zakład Finansów Korporacji, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
Data i miejsce: 23-24.09.2013, Łódź
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  IV Konferencja z cyklu Wyzwania Współczesnej Rachunkowości i Audytu pt.: „Dobre Praktyki Kontroli Zarządczej w Jednostkach Sektora Publicznego Pomorza"
Organizator: Sopocka Szkoła Wyższa
Data i miejsce: 20.09.2013, Sopot
Patronat: sekretarz stanu Izabela Leszczyna

Przedsięwzięcie:  Pierwsze Regionalne Forum Gospodarcze
Organizator: Starostwo Powiatowe w Otwocku, Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
Data i miejsce: 7.09.2013, Otwock
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  XVIII edycja nagrody im. E. Kwiatkowskiego dla dziennikarzy za najlepszy utwór o tematyce ekonomicznej
Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Data i miejsce: sierpień-październik 2013 r.
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  Konferencja "Rachunkowość szyta na miarę małych i średnich przedsiębiorstw. Punkt widzenia interesariuszy"
Organizator: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Data i miejsce: 28.06.2013, Warszawa
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw"
Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Data i miejsce: 17.06.2013, Katowice
Patronat: podsekretarz stanu Maciej Grabowski

Przedsięwzięcie:  II Konferencja Naukowa: Ekonomika i Finanse w Procesie Rozwoju Gospodarki Rynkowej. Aspekty Lokalne i Globalne
Organizator: Rzecznik Ubezpieczonych, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej, Gazeta Ubezpieczeniowa Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie Wydział Informatyki i Ekonomii, Katedra Ekonomii
Data i miejsce: 7.06.2013, Olsztyn
Patronat: sekretarz stanu Janusz Cichoń

Przedsięwzięcie:  III Konferencja ShaleScience
Organizator: ORLEN Upstream
Data i miejsce: 3.06.2013, Warszawa
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  Konferencja "Dni e-Biznesu 2013"
Organizator: Koło Naukowe Forum e-Biznesu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Data i miejsce: 16-17.05.2013, Toruń
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  Debata w ramach inicjatywy "Patriotyzm gospodarczy"
Organizator: dziennik Puls Biznesu
Data i miejsce: 22.05.2013, Warszawa
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  Konferencja naukowa "Polski system podatkowy a nowe wyzwania ekonomiczne"
Organizator: Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Data i miejsce: 16.05.2013, Warszawa
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  Międzynarodowa konferencja naukowa "Nielegalne transfery finansowe - diagnoza zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania"
Organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet w Białymstoku, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Data i miejsce: 6-8.05.2013
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  Międzynarodowa wymiana studentów "International Week Warsaw"
Organizator: Zrzeszenie Studentów Polskich, SGH
Data i miejsce: kwiecień 2013, Warszawa
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  Konferencja naukowa "Europeizacja prawa finansowego"
Organizator: Koło Naukowe Prawa Finansowego Pecunia non olet, Uniwersytet Warszawski
Data i miejsce: 29-30.04.2013, Warszawa
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  Międzynarodowa konferencja "Mitigating the impact of the Economic Crisis in Europe by legal regulations"
Organizator: ELSA Poland
Data i miejsce: 26-27.04.2013, Kraków
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  Konferencja "FMCG - Rynek dóbr szybkozbywalnych"
Organizator: dziennik Rzeczpospolita
Data i miejsce: 23.04.2013, Warszawa
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  Finance Week VII
Organizator: Studenckie Koło Naukowe Progress, Uniwersytet Łódzki
Data i miejsce: 22-26.04.2013, Łódź
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  Projekt edukacyjny Kariera na Bank
Organizator: Organizacja Studencka Paneuropa, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Data i miejsce: 15-26.04.2013, Katowice
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  Ogólnopolska konferencja naukowa „RESTART. Jaka Europa się kończy, a jaka zaczyna?"
Organizator: Samorząd Studentów Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego
Data i miejsce: 19.04.2013, Warszawa
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  VII Międzynarodowy Kongres Controllerów
Organizator: Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów Sekcja Polska
Data i miejsce: 18-19.04.2013, Poznań
Patronat: sekretarz stanu Janusz Cichoń

Przedsięwzięcie:  Polski Kongres Prawa Podatkowego 2013
Organizator: Instytut Allerhanda
Data i miejsce: 11.04.2013, Warszawa
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  VI Ogólnopolska Konferencja TBSP UJ pt.: "Stan i perspektywy prawa podatkowego. Nauka-legislacja-orzecznictwo"
Organizator: Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego
Data i miejsce: 6-7.04.2013, Kraków
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  Projekt "Studencki Fundusz Inwestycji"
Organizator: Stowarzyszenie Studentów  Uniwersytetu Łódzkiego
Data i miejsce: marzec-maj 2013, Łódź
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  XII edycja konkursu "Finanse a matematyka"
Organizator: Urząd Skarbowy, Gimnazjum nr 4 w Gnieźnie
Data i miejsce: 23.03-19.04.2013, Gniezno
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  Projekt wymiany studentów "Mosty ekonomiczne"
Organizator: Samorząd Studentów SGH
Data i miejsce: 6-9.03.2013
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  V edycja Małej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie o tematyce pieniądz i jego historia, dla uczniów gimnazjów
Organizator: XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie
Data i miejsce: grudzień 2012 - czerwiec 2013
Patronat: Ministerstwo Finansów
 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 22.04.2015 Data publikacji: 22.04.2015 11:53 Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2015 11:16
Autor: Ministerstwo Finansów Osoba publikująca: Anna Madziar Osoba modyfikująca: Renata Sokołowska
«Powrót