«Powrót

Lista przedsięwzięć objętych patronatem w 2014 r.

Lista przedsięwzięć objętych patronatem w 2014 r.

Lista przedsięwzięć objętych patronatem w 2014 r.

Przedsięwzięcie:  XIV edycja Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych
Organizator: Rzecznik Ubezpieczonych, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej, Gazeta Ubezpieczeniowa
Data i miejsce: październik/listopad 2014-czerwiec 2015 r.
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  Konferencja „Sprawozdawczość finansowa spółek giełdowych w praktyce - wyzwania i zagrożenia dla zarządów"
Organizator: BDO sp. z o.o.
Data i miejsce: 7.12.2014 r., Warszawa
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  II Kongres Makroekonomiczny
Organizator: Izba Celna w Białymstoku
Data i miejsce: 27-28.11.2014 r., Białystok
Patronat: podsekretarz stanu i szef Służby Celnej Jacek Kapica

Przedsięwzięcie:  II Konferencja z cyklu "Zwalczanie przemytu - różne perspektywy, wspólny cel"
Organizator: Studenckie Koło Naukowe Finansów i Ekonomii, SGH w Warszawie
Data i miejsce: 25-26.11.2014 r., Warszawa
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  IX Kongres Ryzyka Bankowego
Organizator: Biuro Informacji Kredytowej
Data i miejsce: 5.11.2014 r., Warszawa
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  V ranking firm sektora MSP „Skrzydła Biznesu"
Organizator: Dziennik Gazeta Prawna
Data i miejsce: wrzesień-grudzień 2014 r.
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  Konferencja „Inwestowanie na rynkach wschodzących w okresie niskich stóp procentowych"
Organizator: Stowarzyszenie CFA Society Poland
Data i miejsce: 27.10.2014 r., Warszawa
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  3. edycja projektu edukacyjnego „Analiza ESG spółek w Polsce"
Organizator: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Data i miejsce: czerwiec - 14.10.2014 r., Warszawa
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  Seminarium WEKTOR IT - „Wzorce efektywnego zarządzania IT w sektorze publicznym"
Organizator: Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, SGH w Warszawie oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Data i miejsce: 26.06.2014 r., Warszawa
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  IV ogólnopolska konferencja pt.: „Opodatkowanie przedsiębiorstw"
Organizator: Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Podatków, Uniwersytet Szczeciński
Data i miejsce: 3.10.2014 r., Szczecin
Patronat: sekretarz stanu Janusz Cichoń

Przedsięwzięcie:  8. edycja konkursu Raporty Społeczne
Organizator: Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Data i miejsce: wrzesień-grudzień 2014 r.
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  Konferencja „Wsparcie państwa na rynkach eksportowych - rola ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa"
Organizator: „Dziennik Gazeta Prawna", Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.
Data i miejsce: 24.09.2014 r., Warszawa
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Data i miejsce: 22-24.09.2014 r., Katowice
Komitet honorowy: Minister Finansów Mateusz Szczurek

Przedsięwzięcie:  I Konferencja „Klient w centrum uwagi - Służba Celna wobec winiarstwa w Polsce"
Organizator: Izba Celna w Rzepinie
Data i miejsce: 12.09.2014 r., Zielona Góra
Patronat: podsekretarz stanu i szef Służby Celnej Jacek Kapica

Przedsięwzięcie:  „XVI Międzynarodowy Zlot Przyjaciół Lotnictwa i Mazur - Mazury AirShow 2014"
Organizator: Aeroklub Krainy Jezior
Data i miejsce: 31.07-3.08.2014 r., Giżycko
Komitet honorowy: sekretarz stanu Janusz Cichoń

Przedsięwzięcie:  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne problemy bankowości i finansów - teoria i praktyka"
Organizator: Katedra Finansów i Rachunkowości, Politechnika Białostocka
Data i miejsce: 16-18.06.2014 r., Białowieża
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  Forum Obrotu Bezgotówkowego „Innowacje i nowe technologie w systemie płatniczym - wizja idealnego rozwiązania dla dynamicznie rozwijającego się rynku"
Organizator: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Data i miejsce: 17.06.2014 r., Warszawa
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  Konferencja "Sprawne szlaki graniczne - wyzwania - rozwiązania"
Organizator: Służba Celna, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników w Białej Podlaskiej
Data i miejsce: 13.06.2014 r., Janów Podlaski
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  Przedsięwzięcie „Szkoła Młodych Przedsiębiorców"
Organizator: Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych, Izba Skarbowa w Olsztynie, Gazeta Olsztyńska
Data i miejsce: maj 2014 r.- czerwiec 2015 r.
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  International Conference on Management, Banking and Finance
Organizator: : Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
Data i miejsce: 12-13.06.2014 r., Warszawa
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy „Transport-Cło-Spedycja" pod hasłem: „Bezpieczeństwo w transporcie drogowym"
Organizator: Studium Celne w Białej Podlaskiej
Data i miejsce: Biała Podlaska
Patronat: podsekretarz stanu i szef Służby Celnej Jacek Kapica

Przedsięwzięcie:  III Ogólnopolska Konferencja "Audyt dla bezpieczeństwa i rozwoju biznesu"
Organizator: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
Data i miejsce: 22.05. 2014 r., Warszawa
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  Trzecia część projektu "Czas na patriotyzm gospodarczy", Debata otwierająca
Organizator: dziennik „Puls Biznesu"
Data i miejsce: 20.05.2014 r., Warszawa
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  Konferencja naukowa pt.: „Wschodnia granica Polski – bezpieczną granicą Unii Europejskiej"
Organizator: Podlaska Agencja Consultingowa RECTUS-WOC Sp. z o.o., Stowarzyszenie Polska w Unii Europejskiej, Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA – Stołeczna Grupa Wojewódzka
Data i miejsce: 9.05.2014 r., Biała Podlaska
Patronat: podsekretarz stanu i szef Służby Celnej Jacek Kapica

Przedsięwzięcie:  Ogólnopolska konferencja naukowa – Studenckie Forum Naukowe „Edukacja ekonomiczna na rzecz bezpieczeństwa obrotu finansowego"
Organizator: Studenckie Koło Naukowe Vestigium, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Data i miejsce: 8.05.2014 r., Olsztyn
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  Ogólnopolski konkurs inwestycyjny „INDEX the Investment Challenge"
Organizator: Koło Naukowe Rynku Kapitałowego INDEX, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Data i miejsce: 5-30.05.2014 r.
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  „Finance Week VIII"
Organizator: Studenckie Koło Naukowe Progress, Uniwersytet Łódzki
Data i miejsce: 5-9.05.2014 r.
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  Kampania edukacyjna „Dzieciaki w Biznesie"
Organizator: Fundacja Generator Inspiracji, Studenckie Koło Naukowe Młodych Ekonomistów oraz Studenckie Koło Naukowe EUROINTEGRACJA przy Katedrze Ekonomii Politechniki Rzeszowskiej
Data i miejsce: 12.04-31.07.2014 r., woj. podkarpackie
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  VIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego „Ordynacja Podatkowa - ewolucja czy rewolucja?"
Organizator: Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego
Data i miejsce: 5-6.04.2014 r., Kraków
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  9. edycja Regionalnej Konferencji Podatkowej Amerykańskich Izb Handlowych w Polsce
Organizator: Amerykańska Izba Handlowa w Polsce
Data i miejsce: 9.04.2014 r., Warszawa
Patronat: sekretarz stanu Janusz Cichoń

Przedsięwzięcie:  II Polski Kongres Prawa Podatkowego
Organizator: Instytut Allerhanda
Data i miejsce: 8.04.2014 r., Warszawa
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  VIII Ogólnopolska Konferencja Centrum Europejskiego "POLSKIE ROCZNICE. 25 lat przemian - 15 lat w NATO - 10 lat w Unii Europejskiej"
Organizator: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
Data i miejsce: 4.04.2014 r., Warszawa
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  Konferencja naukowa „Nowe regulacje rynku usług płatniczych i pieniądza elektronicznego"
Organizator: Centrum Prawa Nowych Technologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Data i miejsce: 2.04.2014 r., Warszawa
Patronat: podsekretarz stanu Wojciech Kowalczyk

Przedsięwzięcie:  Konkurs "Finanse a matematyka"
Organizator: Urząd Skarbowy w Gnieźnie
Data i miejsce: 15.03-11.04.2014 r., Gniezno
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  I Konkurs języka angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych powiatu szczecineckiego English for International Business&Trade
Organizator: Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku
Data i miejsce: 26.03-15.04.2014 r., Szczecinek
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  Runda Regionalna ELSA Moot Court Competition
Organizator: ELSA Poland
Data i miejsce: 26-30.03.2014 r., Warszawa
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  II Ogólnopolski Szczyt Energetyczny GDAŃSK 2014
Organizator: Europejskie Centrum Biznesu
Data i miejsce: 26-27.03.2014 r., Gdańsk
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  VIII Międzynarodowy Kongres Controllerów
Organizator: Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów Sekcja Polska
Data i miejsce: 17-18.03.2014 r., Poznań
Patronat: sekretarz stanu Izabela Leszczyna

Przedsięwzięcie:  Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Magistri Nostri skarbowości i prawa skarbowego w Polsce do 1939 roku"
Organizator: Koło Naukowe Prawa Finansowego Pecunia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Data i miejsce: 6.03.2014 r., Poznań
Patronat: Ministerstwo Finansów

Przedsięwzięcie:  Debata pt.: „Perspektywy rozwoju rynku finansowego w Polsce"
Organizator: Polska Agencja Prasowa
Data i miejsce: 4.03.2014 r., Warszawa
Patronat: Ministerstwo Finansów

 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 22.04.2015 Data publikacji: 22.04.2015 11:55 Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2015 11:13
Autor: Biuro Edukacji Finansowej Osoba publikująca: Anna Madziar Osoba modyfikująca: Renata Sokołowska
«Powrót