«Powrót

Biuro Komunikacji i Promocji

Biuro Komunikacji i Promocji

Biuro Komunikacji i Promocji

Dane kierownictwa:

  • Dyrektor: Krzysztof Grad
  • Zastępca dyrektora: Magdalena Swoboda-Młynarczyk

Dane kontaktowe:

Opis komórki:
Biuro odpowiada za realizację zadań związanych z działalnością edukacyjną oraz promocyjną i informacyjną Ministra Finansów, szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jak również za kształtowanie wizerunku resortu finansów. W szczególności: prowadzi politykę medialną, tworzy długofalowe strategie i kampanie informacyjno-edukacyjno-promocyjne, koordynuje komunikację wewnętrzną i zewnętrzną Ministerstwa i jednostek podległych oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi. Biuro administruje portalem i prowadzi profile społecznościowe MF, koordynuje prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej. Opiniuje wnioski o udzielenie honorowego patronatu Ministerstwa i Krajowej Administracji Skarbowej. Koordynuje zadania dot. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR).
 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 16.12.2015 Data publikacji: 16.12.2015 13:20 Data ostatniej modyfikacji: 05.11.2018 12:46
Autor: Szymon Gawracz Osoba publikująca: Szymon Gawracz Osoba modyfikująca: Paulina Pawlik
«Powrót