«Powrót

Biuro Kontroli

Biuro Kontroli

Biuro Kontroli

Dane kierownictwa:

  • Dyrektor: Katarzyna Krawczuk

Dane kontaktowe:

Opis komórki:

Biuro Kontroli odpowiada za przeprowadzanie kontroli w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Finansów. W uzasadnionych przypadkach może prowadzić kontrolę podmiotów, które otrzymały środki budżetowe z cz. 19 budżetu państwa. Biuro koordynuje organizację kontroli przeprowadzanych w Ministerstwie Finansów przez zewnętrzne organy kontrolne oraz monitoruje realizację wniosków i zaleceń pokontrolnych. Koordynuje rozpatrywanie skarg i wniosków, o których mowa w dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz petycji, które reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (DZ. U. z 2018 r. poz. 870 ).

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 15.02.2017 Data publikacji: 16.12.2015 11:42 Data ostatniej modyfikacji: 16.01.2019 13:16
Autor: Biuro Kontroli Osoba publikująca: Szymon Gawracz Osoba modyfikująca: Justyna Gąsiorowska
«Powrót