«Powrót

Biuro Logistyki

Biuro Logistyki

Biuro Logistyki

Dane kierownictwa:

  • Dyrektor: Alicja Żelichowska
  • Zastępca Dyrektora: Przemysław Szelerski
  • Zastępca Dyrektora: Tomasz Dudziec
  • Zastępca Dyrektora: Marta Marciniak

Dane kontaktowe:

  • tel:  +48 (22) 694 45 06, 22 694 54 00,
  • fax: +48 (22) 694 57 57,
  • e-mail: sekretariat.bl@mf.gov.pl

Opis komórki:
Biuro realizuje zadania związane z zapewnieniem warunków działania i funkcjonowania Ministerstwa w obszarze wsparcia procesu realizacji zamówień publicznych, zapewnienia obsługi kancelaryjnej urzędu oraz świadczenia określonych usług, dostaw oraz gospodarowania nimi. Zarządza nieruchomościami użytkowanymi dla potrzeb Ministerstwa oraz realizuje zadania z zakresu ich remontów i inwestycji. Ponadto Biuro prowadzi sprawy majątkowe dotyczące  finansowania partii politycznych i komitetów wyborczych oraz rozpatruje wnioski o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłat należności pieniężnych budżetu państwa.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 07.11.2016 Data publikacji: 16.12.2015 11:21 Data ostatniej modyfikacji: 23.10.2018 15:10
Autor: Szymon Gawracz Osoba publikująca: Szymon Gawracz Osoba modyfikująca: Leszek Konka
«Powrót