«Powrót

Departament Audytu Środków Publicznych

Departament Audytu Środków Publicznych

Departament Audytu Środków Publicznych

Dane kierownictwa:

  • Dyrektor: Krzysztof Faryna
  • Zastępca Dyrektora: Dominik Zalewski
  • Zastępca Dyrektora: Mariusz Frączkowski
  • Zastępca Dyrektora: Dorota Kwiecińska

Dane kontaktowe:

Opis komórki:
Departament realizuje zadania w zakresie audytu i kontroli środków pochodzących z UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych. Odpowiada za wykonywanie funkcji Specjalnej Jednostki Wspólnej Polityki Rolnej i wykonywanie zadań AFCOS. Zapewnia obsługę Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej oraz Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.

Departament jest także właściwy w sprawach audytu środków krajowych, tzn. oceny prowadzonej na podstawie art. 176 ustawy o finansach publicznych w celu dostarczenia ministrowi właściwemu ds. finansów informacji i oceny dotyczącej planowania i gospodarowania środkami publicznymi przez jednostki sektora finansów publicznych. Odpowiada także za nadzór nad audytem środków publicznych, realizowanym przez dyrektorów izb adnimistracji skarbowej.
 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 01.03.2017 Data publikacji: 01.03.2017 15:45 Data ostatniej modyfikacji: 26.04.2018 13:54
Autor: Anna Madziar Osoba publikująca: Anna Madziar Osoba modyfikująca: Małgorzata Chrobot
«Powrót