«Powrót

Departament Cen Transferowych i Wycen

Departament Cen Transferowych i Wycen

Departament Cen Transferowych i Wycen

Dane kierownictwa:

  • Dyrektor: Joanna Pietrasik
  • Zastępca Dyrektora: Aleksy Miarkowski
  • Zastępca Dyrektora: Przemysław Orwat

Dane kontaktowe:

Opis komórki:

Departament odpowiada za kształtowanie polityki ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie cen transferowych. Przygotowuje propozycje rozwiązań systemowych, w tym legislacyjnych w odniesie do regulacji dotyczących cen transferowych. Opracowuje wytyczne dla podatników oraz zapewnia jednolite stosowanie i interpretowanie przepisów prawa podatkowego w zakresie cen transferowych. Uczestniczy w opracowaniu procedur kontroli z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych branż, profili funkcjonalnych podatników, warunków ekonomicznych i wyników finansowych, w tym dotyczących APA i MAP. Odpowiada za pozyskiwanie, tworzenie i utrzymywanie baz danych oraz innych zasobów informacyjnych potrzebnych do przeprowadzania analiz cen transferowych i przygotowywania wycen. Prowadzi międzynarodową współpracę w zakresie cen transferowych z innymi jurysdykcjami, jak również bierze udział w pracach grup roboczych OECD oraz komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej. Wykonuje wyceny i analizy ekonomiczne dla potrzeb podatkowych.
 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 04.10.2017 Data publikacji: 04.10.2017 12:55 Data ostatniej modyfikacji: 16.04.2018 15:19
Autor: Paulina Pawlik Osoba publikująca: Paulina Pawlik Osoba modyfikująca: Jacek Lipiec
Rejestr zmian
«Powrót