«Powrót

Departament Gwarancji i Poręczeń

Departament Gwarancji i Poręczeń

Departament Gwarancji i Poręczeń

Dane kierownictwa

  • Dyrektor: Jacek Barylski
  • Zastępca Dyrektora: Agnieszka Szczepaniak

Dane kontaktowe

Opis komórki

Departament realizuje zadania w zakresie poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa, niektórych osób prawnych, Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programów rządowych oraz pożyczek z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowań naprawczych i ostrożnościowych i pożyczek dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Odpowiada za sprawy partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie kompetencji Ministra Finansów oraz za finansowe instrumenty wspierania eksportu.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 17.12.2015 Data publikacji: 17.12.2015 16:06 Data ostatniej modyfikacji: 16.03.2016 13:01
Autor: Renata Sokołowska Osoba publikująca: Renata Sokołowska Osoba modyfikująca: Lilianna Ogrodnik
«Powrót