«Powrót

Departament Informatyzacji

Departament Informatyzacji

Departament Informatyzacji

Dane kierownictwa

  • Dyrektor Departamentu:
  • Zastępca Dyrektora: Marcin Stańczyk
  • Zastępca Dyrektora: Daniel Kierepka
  • Zastępca Dyrektora:                               
  •                                  

Dane kontaktowe

Opis komórki

Departament Informatyzacji  odpowiada za koordynację strategii dojścia zintegrowanego systemu informacyjnego, określania ładu korporacyjnego w zakresie IT oraz za realizację zadań związanych z dostarczaniem usług informatycznych Ministerstwu i jednostkom organizacyjnym podległym Ministrowi lub przez niego nadzorowanym, z wyłączeniem zadań realizowanych przez CPD MF.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 17.12.2015 Data publikacji: 17.12.2015 16:09 Data ostatniej modyfikacji: 16.10.2017 13:56
Autor: Renata Sokołowska Osoba publikująca: Renata Sokołowska Osoba modyfikująca: Agnieszka Stachurska
«Powrót