«Powrót

Departament Instytucji Płatniczej

Departament Instytucji Płatniczej

Departament Instytucji Płatniczej

Dane kierownictwa

 • Dyrektor: Dorota Jaworska
 • Zastępca Dyrektora: Joanna Tańska
 • Zastępca Dyrektora: Barbara Styczeń

Dane kontaktowe

Opis komórki

Do głównych zadań Departamentu Instytucji Płatniczej należy:

 • Przygotowywanie i wykonywanie budżetu środków europejskich, który obejmuje środki unijne oraz środki otrzymane od państw członków EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu).
 • Obsługa finansowa środków, które wpłynęły z Unii Europejskiej oraz od państw EFTA.
 • Uruchamianie rezerw celowych budżetu państwa z przeznaczeniem na współfinansowanie programów unijnych.
 • Dokonywanie certyfikacji, tj. potwierdzanie prawidłowości poniesionych wydatków niektórych programów unijnych.
 • Monitorowanie procesu zawierania umów w programach europejskich.
 • Prowadzenie rejestru podmiotów wykluczonych z otrzymywania pomocy finansowej z Unii Europejskiej.
 • Obsługa prawna w zakresie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz od państw EFTA.
 • Akredytowanie i monitorowanie agencji płatniczych w programach Wspólnej Polityki Rolnej.
 • Realizacja projektów pomocy technicznej, finansowanych z Unii Europejskiej oraz przez państwa EFTA.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 27.01.2017 Data publikacji: 18.12.2015 09:11 Data ostatniej modyfikacji: 03.09.2018 09:28
Autor: Renata Sokołowska Osoba publikująca: Renata Sokołowska Osoba modyfikująca: Sylwia Rokicka-Kordasiewicz
«Powrót