«Powrót

Departament Systemu Podatkowego

Departament Systemu Podatkowego

Departament Systemu Podatkowego

Dane kierownictwa

  • Dyrektor: Dominik Kaczmarski
  • Zastępca dyrektora: Jerzy Owczarek
  • Zastępca dyrektora: Filip Majdowski
  • Zastępca dyrektora: Weronika Missala
  • Zastępca dyrektora: Marcin Lachowicz

Dane kontaktowe

Opis komórki

Departament odpowiada za przygotowywanie założeń polityki podatkowej oraz analizę funkcjonowania systemu podatkowego. Prowadzi międzynarodową współpracę w zakresie polityki podatkowej z UE, OECD oraz innymi organizacjami międzynarodowymi. Negocjuje umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz umowy o wymianie informacji podatkowych. Kształtuje politykę w zakresie przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i przerzucaniu zysków, przeciwdziałania unikaniu i uchylaniu się od opodatkowania oraz eliminację podwójnego opodatkowania. Odpowiada  za realizację zadań w zakresie  ogólnego prawa podatkowego, prowadzi sprawy związane z legislacją w odniesieniu do zagadnień regulowanych ustawą  - Ordynacja podatkowa. Prowadzi sprawy związane z legislacją, wykonywaniem i interpretacją przepisów w zakresie ustawy o doradztwie podatkowym. Przygotowuje rozwiązania legislacyjne i zapewnia jednolite stosowanie przepisów w zakresie administracyjnego postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego, likwidacji ruchomości, które stały się własnością Skarbu Państwa, oraz wzajemnej pomocy przy dochodzeniu należności pieniężnych państw członkowskich UE i państw trzecich. Obsługuje działanie Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania,  Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego, Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 03.04.2018 Data publikacji: 18.12.2015 09:52 Data ostatniej modyfikacji: 19.10.2018 16:05
Autor: Renata Sokołowska Osoba publikująca: Renata Sokołowska Osoba modyfikująca: Honorata Trzaska
«Powrót