«Powrót

Departament Wspierania Polityk Gospodarczych

Departament Wspierania Polityk Gospodarczych

Departament Wspierania Polityk Gospodarczych

Dane kierownictwa:

  • Dyrektor: Michał Baj
  • Zastępca Dyrektora: Andrzej Ciopiński
  • Zastępca Dyrektora: Artur Kawaler

Dane kontaktowe:

Opis komórki:

Departament Wspierania Polityk Gospodarczych odpowiada za realizację zadań, dotyczących analizy i oceny wpływu strategii gospodarczych i narzędzi ich implementacji oraz regulacji prawnych na finanse publiczne, gospodarkę narodową i długofalowy rozwój Polski w obszarach w szczególności związanych z budownictwem, lokalnym planowaniem, zagospodarowaniem przestrzennym, mieszkalnictwem, gospodarką, gospodarką morską, rybołówstwem, rolnictwem, rynkami rolnymi, rozwojem wsi (w tym Wspólną Polityka Rolną), rozwojem regionalnym, Skarbem Państwa, środowiskiem, gospodarką wodną oraz transportem.

 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 18.12.2015 Data publikacji: 18.12.2015 12:03 Data ostatniej modyfikacji: 16.03.2016 11:06
Autor: Henryk Gryz Osoba publikująca: Henryk Gryz Osoba modyfikująca: Lilianna Ogrodnik
«Powrót