«Powrót

Departament Współpracy Międzynarodowej

Departament Współpracy Międzynarodowej

Departament Współpracy Międzynarodowej

Dane kierownictwa:

  • Dyrektor: Patryk Łoszewski
  • Zastępca Dyrektora: Robert Krzyśków
  • Zastępca Dyrektora: Tomasz Skurzewski

Dane kontaktowe:

Opis komórki:

Departament odpowiada za: koordynację spraw ekonomiczno-finansowych wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w UE; współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i wybranymi organizacjami międzynarodowymi; współpracę bilateralną z innymi krajami w zakresie spraw ekonomiczno-finansowych; obsługę Pełnomocnika Rządu do spraw Wspierania Reform na Ukrainie; koordynowanie spraw związanych z udziałem MF w pracach Komitetu do Spraw Europejskich; udziału MF w realizacji Semestru Europejskiego; prowadzenie działań związanych z uczestnictwem RP w systemie środków własnych UE; obsługę zaległych i zrestrukturyzowanych należności Skarbu Państwa od takich krajów jak Sudan, Mozambik i Kuba; działania MF w ramach polskiego systemu Współpracy na Rzecz Rozwoju; działania związane z rocznym budżetem ogólnym UE; opiniowanie pod kątem zgodności z prawem UE należących do właściwości MF projektów ustaw oraz aktów normatywnych; koordynację działań związanych z udziałem MF w postępowaniach w sprawach rozpoznawanych przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich oraz Sąd Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu; planowanie i prowadzenie polityki dewizowej.


bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 18.12.2015 Data publikacji: 18.12.2015 12:01 Data ostatniej modyfikacji: 31.01.2018 08:28
Autor: Henryk Gryz Osoba publikująca: Henryk Gryz Osoba modyfikująca: Katarzyna Woźniak
«Powrót