«Powrót

„Żołnierze Niezłomni” – konferencja w Ministerstwie Finansów

„Żołnierze Niezłomni” – konferencja w Ministerstwie Finansów

„Żołnierze Niezłomni” – konferencja w Ministerstwie Finansów

Z udziałem kombatantów, przedstawicieli Ministerstwa Finansów (MF) oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) 29 lutego odbyła się konferencja historyczna „Żołnierze Niezłomni".

Uczestnicy konferencji słuchają prelegentów, po lewej stronie sztandar Solidarności z wizerunkiem księdza Popiełuszki.

Konferencji towarzyszyła prezentacja pieśni patriotycznych w wykonaniu Dariusza Grzybkowskiego. Atmosferę uroczystości uświetniła okolicznościowa wystawa prezentująca sylwetki bohaterów w otoczeniu przynależnych im barw narodowych.

Zgromadzeni wysłuchali m. in. wykładu obrazującego dramat Żołnierzy Wyklętych w PRL oraz opowieści na temat generała brygady Augusta Emila Fieldorfa „Nil", rotmistrza (generała) Witolda Pileckiego „Witold" i majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszka". Swoimi wspomnieniami podzielili się także zaproszeni kombatanci. Ze względu na podniosły charakter uroczystości, jej wymiar edukacyjny i patriotyczny, organizatorzy i uczestnicy wyrazili wolę, aby konferencję ustanowić wydarzeniem cyklicznym.

Honorowymi gośćmi konferencji byli m.in.: kpt. Lech Rudziński ps. „Goniec" oraz  por. Józef Bandzo ps. "Jastrząb" z 4 i 5 Brygady Wileńskiej AK, Maria Rękawek oraz Maciej Chojecki – dzieci zamordowanego chor. Antoniego Chojeckiego ps. „Ślepowron", a także przedstawiciele MF: wiceminister finansów, szef Służby Celnej Marian Banaś, wiceminister finansów, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Wiesław Jasiński oraz dyrektor generalna Monika Nowosielska, przedstawiciel MKiDN Adam Pietrucha, dyrektor pierwszego w Polsce Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce Jacek Karczewski oraz przewodniczący Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ "Solidarność" Andrzej Kropiwnicki.

Dziewczynka czytająca przed rozpoczęciem konferencji broszurę nt. „Żołnierzy Niezłomnych
 

«Powrót