«Powrót

Piotr Nowak nowym wiceministrem finansów

Piotr Nowak nowym wiceministrem finansów

Piotr Nowak nowym wiceministrem finansów

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że prezes Rady Ministrów Beata Szydło:

  • 21 grudnia br. odwołała Dorotę Podedworna-Tarnowską ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, wyrażając jej podziękowanie za dotychczasową pracę, oraz
     
  • 22 grudnia br. powołała Piotra Nowaka na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.

Minister finansów Paweł Szałamacha wraz z nowym podsekretarzem stanu w MF Pawłem Nowakiem

Piotr Nowak

Absolwent Wydziału Cybernetyki w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Absolwent studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej oraz Executive MBA, prowadzonego przez Politechnikę Warszawską przy współpracy z London Business School, HEC School of Management Paris oraz NHH Bergen. Posiadacz tytułu CQF - Certificate in Quantitative Finance. Obecnie uczestnik podyplomowego programu „International Security" w Stanford University w USA.

Z rynkiem finansowym związany od 2004 r. Najpierw jako dealer walutowy w PKO BP, następnie w latach 2005-2006 jako trader w CALYON Corporate & Investment Bank, gdzie odpowiadał za obligacje i instrumenty pochodne na stopę procentową z regionu środkowej i wschodniej Europy. Od 2006 r. do 2010 r.jako vice-president w londyńskim funduszu hedgingowym, należącym do grupy Swiss Re, zajmował się strategią Global Macro, która obejmowała instrumenty dłużne, indeksy giełdowe, instrumenty pochodne oraz waluty ze wszystkich rynków wschodzących.

W okresie 2010-2011 pracował jako prop trader w Espirito Santo Investment Bank Polska, a od 2011 r. do 2014 r. w PKO TFI, jako zastępca dyrektora departamentu zarządzania portfelami papierów dłużnych. Z początkiem 2015 r. rozpoczął pracę jako ekspert ds. gospodarczych w Kancelarii Prezydenta RP, następnie od października do grudnia 2015 r. pracował w Money Makers TFI S.A.

«Powrót